dnes je 22.5.2024

Input:

Žaloba o náhradu mzdy za vyčerpané náhradní volno dle ust. § 115 odst. 1 zák. práce (listopad 2011)

1.10.2010, Zdroj: Verlag Dashöfer

8.1.4
Žaloba o náhradu mzdy za vyčerpané náhradní volno dle ust. § 115 odst. 1 zák. práce (listopad 2011)

Žaloba o náhradu mzdy za vyčerpané náhradní volno dle § 115 odst. 1 zák. práce

 

DOPORUČENĚ

 

Okresní soud v Tachově

Nám. Republiky 71

347 30 Tachov

 

 

Žalobce: Čestmír Horáček,

r. č. 440314/4433,

bytem Nad mlýnem 18, 555 55 Cheb

 

 

Žalovaná: Alfa & Beta, s. r. o.,

se sídlem Kouzelná 155, 347 30Tachov,

IČ: 11 22 33 22,

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni

v oddílu C, vložka č. 0032,

 

 

o zaplacení částky 1 440 Kč s příslušenstvím

 

 

Žaloba

s

Návrhem na vydání platebního rozkazu

 

Dvojmo

Přílohy

 

 

 

I.

 

Na základě pracovní smlouvy ze dne 2. 2. 2002 pracuji u žalované společnosti jako ostraha objektu.

 

Důkaz: pracovní smlouva ze dne 2. 2. 2002, příloha A1

úplný výpis z obchodního rejstříku žalované, příloha A2

 

 

II.

 

Dne 5. 7. a 6. 7. 2010 jsem na základě pokynu zaměstnavatele vykonával práci, přestože se jednalo o dny státního svátku. Oba dva dny jsem pracoval po celou pracovní dobu, takže jsem odpracoval celkem 16 hodin. Za tuto práci mi měla být poskytnuta jednak dosažená mzda, jednak placené náhradní volno v rozsahu práce konané ve svátek, tj. v rozsahu dvou pracovních dnů (2 x 8 hodin).

 

Žalovaná společnost mi za práci odvedenou ve svátek vyplatila mzdu a umožnila mi též čerpání náhradního volna - toto volno jsem si vyčerpal ve dnech 28. 7. a 29. 7. 2010. Jak jsem však zjistil z výplatní listiny za měsíc červenec 2010, kterou jsem obdržel dne 10. 8. 2010, žalovaná společnost mi neposkytla za dny, kdy jsem čerpal náhradní volno, žádnou náhradu mzdy, takže tyto dva dny zůstaly zcela neuhrazeny.

 

Důkaz: výpis z evidence docházky vedené žalovanou, příloha A3

výplatní listina za měsíc červenec 2010, příloha A4

 

 

III.

 

Po obdržení výplatní listiny jsem dne 10. 8. 2010 informoval mého přímého nadřízeného pana Jiřího Jiříčka o závažné chybě, k níž při výpočtu mé mzdy došlo, a upozornil jsem jej na to, že na vyplacení náhrady mzdy za dny čerpání náhradního volna mám zákonný nárok. Můj přímý nadřízený mi slíbil, že zajistí ve věci okamžitou nápravu, což se však bohužel nestalo. Dne 20. 8. 2010 jsem proto žalovanou společnost upomenul o zaplacení dlužné náhrady mzdy písemně, avšak i tato má výzva zůstala do dnešního dne bez odezvy.

 

Důkaz: upomínka žalobce ze dne 20. 8. 2010, příloha A5

 

 

IV.

 

Podle § 115 odst. 1 zák. práce platí, že za dobu práce ve svátek přísluší zaměstnanci dosažená mzda a náhradní volno v rozsahu práce konané ve svátek. Dále platí, že za dobu čerpání tohoto náhradního volna přísluší zaměstnanci náhrada mzdy ve výši průměrného výdělku.

 

Vzhledem k tomu, že výše mého průměrného hodinového výdělku za III. kalendářní čtvrtletí r. 2010 činí podle potvrzení mzdové účtárny ze dne 1. 9. 2010 90 Kč/hod, dluží mi žalovaná společnost za dny 28. 7. a 29. 7. 2010, kdy jsem čerpal náhradní volno za práci odvedenou ve svátek (tj. za práci odvedenou ve dnech 5. 7. a 6. 7. 2010), celkem 1 440 Kč (tj. 16 x 90 Kč). Jelikož je žalovaná s uhrazením této částky v prodlení již od 10. 8. 2010, kdy nastala splatnost mé mzdy za červenec 2010, je navíc povinna uhradit mi úroky z prodlení v zákonné výši (repo sazba vyhlášená ČNB k prvnímu dni prodlení zvýšená o 7 procentních bodů), tj. ve výši 8 % ročně z částky 1 440 Kč do zaplacení.

 

Důkaz: potvrzení mzdové účtárny o výši

Nahrávám...
Nahrávám...