dnes je 21.7.2024

Input:

Žaloba na neplatnost okamžitého zrušení pracovního poměru dle ust. § 72 zák. práce (listopad 2011)

1.4.2010, Zdroj: Verlag Dashöfer

8.1.2
Žaloba na neplatnost okamžitého zrušení pracovního poměru dle ust. § 72 zák. práce (listopad 2011)

Žaloba na neplatnost okamžitého zrušení pracovního poměru dle § 72 zák. práce

 

DOPORUČENĚ

 

Obvodní soud pro Prahu 5

Nám. Kinských 5

150 74 Praha 5

 

 

Žalobce: Bořivoj Novák,

r. č. 620612/6226,

bytem Švestková 15, Praha 10, PSČ: 111 00

 

Žalovaná: ABCD, a. s.

se sídlem Stříbrná alej 11, Praha 5, PSČ: 150 00

IČ: 99 55 77 22,

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze

v oddílu B, vložka č. 7777

 

 

o neplatnost okamžitého zrušení pracovního poměru

 

 

Žaloba

 

 

Dvojmo

Přílohy - dle textu

 

 

 

I.

 

U žalované společnosti pracuji od 1. 6. 2007 jako realitní makléř. Podle pracovní smlouvy mám stanovenou pracovní dobu od 9.00 hod do 17.00 hod.

 

Důkaz: pracovní smlouva ze dne 1. 6. 2007, příloha A1

výpis z obchodního rejstříku žalované pořízený z internetu, příloha A2

 

 

II.

 

Dne 8. 7. 2010 jsem se při cestě autem do zaměstnání neplánovaně zdržel, neboť na trase, po které do zaměstnání jezdím, došlo ke dvěma dopravním nehodám. V důsledku této situace byla doprava na daném úseku dočasně zcela zablokována, přičemž nebylo možné z místa odbočit a využít jinou dopravní trasu. Do zaměstnání jsem se proto dostavil 50 minut po začátku pracovní doby a nemohl jsem se bohužel zúčastnit důležité pracovní porady, která začala v 9.15 hod a trvala do 9.45 hod.

 

Po příchodu do zaměstnání jsem se svému přímému nadřízenému Ing. Vlastimilu Voříškovi řádně omluvil a vysvětlil mu důvody svého pozdního příchodu. Můj nadřízený byl však velmi rozhořčen, neboť z důvodu mé nepřítomnosti na poradě nemohlo dojít k projednání všech plánovaných bodů a porada musela být předčasně ukončena. Můj nadřízený tak neprojevil pro mé důvody žádné pochopení a naopak mi sdělil, že mou neúčast na poradě kvalifikuje jako neomluvenou absenci v zaměstnání a že v případě, že se tato situace bude znovu opakovat, se mnou ukončí pracovní poměr výpovědí. Téhož dne odpoledne mi ještě předal písemné napomenutí, v němž bylo uvedeno, že svým pozdním příchodem jsem se dopustil závažného porušení povinnosti vyplývající z právních předpisů vztahujících se k vykonávané práci, a že pokud se tato skutečnost bude znovu opakovat, bude se mnou rozvázán pracovní poměr výpovědí dle § 52 písm. g) zák. práce.

 

Důkaz: písemné napomenutí od žalované ze dne 8. 7. 2010, příloha A3

 

 

III.

 

V následujících dnech jsem dodržoval pracovní dobu zcela důsledně. Dne 19. 8. 2010 jsem však byl nucen odvézt své auto z důvodu poruchy do servisu, kde jsem ho musel na několik dnů zanechat. Následující den jsem se proto dopravoval do zaměstnání městskou hromadnou dopravou, přičemž jsem z opatrnosti vyrazil do zaměstnání o 20 minut dříve, abych měl dostatečnou časovou rezervu. Vzhledem k tomu, že na trase Anděl - I. P. Pavlova byla výluka tramvaje, byl jsem nucen použít náhradní autobusovou dopravu, v důsledku čehož se má cesta do zaměstnání neplánovaně protáhla o 10 minut. Do zaměstnání jsem tak namísto v 9.00 hod dorazil v 9.10 hod. Můj nadřízený, kterému jsem se snažil věc vysvětlit, pouze sdělil, že z této situace vyvodí patřičné důsledky.

 

Následujícího dne, tj. 20. 8. 2010, mi můj nadřízený předal k mému překvapení přímo na pracovišti písemné okamžité zrušení pracovního poměru dle § 55 odst. 1 písm. b) zák. práce, v němž byly mé dva pozdní příchody kvalifikovány jako porušení povinností vyplývajících z právních předpisů vztahujících se ke mnou vykonávané práci zvlášť hrubým způsobem. Dále mi sdělil, abych vyklidil kancelář a do zaměstnání již nedocházel.

 

Důkaz: okamžité zrušení pracovního poměru ze dne 20. 8. 2010, příloha A4

 

 

IV.

 

Dne 21. 8. 2010 jsem žalované písemně oznámil, že okamžité zrušení pracovního poměru považuji za neplatné, neboť jsem se ani v jednom případě neopozdil úmyslně a důvody mého zpoždění jsem objektivně nemohl ovlivnit. Oznámil jsem jí, že v žádném případě nesouhlasím s označením mých dvou pozdních příchodů v délce 50 minut a 10 minut za „porušení povinností vyplývajících z právních předpisů vztahujících se ke mnou vykonávané práci zvlášť hrubým způsobem", neboť se jednalo o zpoždění ojedinělá, k nimž došlo zcela bez mého zavinění a kterým jsem se snažil ze všech sil zabránit. Navíc ve druhém případě se jednalo o zpoždění zcela zanedbatelného rozsahu. Kromě toho neměla má

Nahrávám...
Nahrávám...