dnes je 21.4.2024

Input:

Žádost o stanovisko ke zjištěnému manku

15.9.2011, Zdroj: Verlag Dashöfer

4.7.7
Žádost o stanovisko ke zjištěnému manku

 

Vážený pan

.........................

........................

........................

 

 

 

V ................... dne ..................

 

 

 

Žádost o stanovisko k zjištěnému manku

 

 

Vážený pane,

 

inventurou pokladny bylo zjištěno, že v pokladně schází částka 5 000 Kč. Chybějící částku jste nedoložil žádným účetním dokladem. Tato skutečnost byla zaznamenána inventurním zápisem, který Vám byl předán k vyjádření a podpisu. Byla Vám rovněž dána příležitost k podání vysvětlení, čehož jste nevyužil.

 

Vzhledem k tomu, že podle řádně uzavřené dohody o odpovědnosti ze dne ............. osobně odpovídáte za pokladnu a souvisejícími účetními doklady je doložen schodek na svěřených hodnotách, jste povinen vzniklou škodu uhradit.

 

Na základě výše uvedeného Vás žádám o úhradu vzniklé škody nejpozději do ................, a

Nahrávám...
Nahrávám...