dnes je 24.5.2024

Input:

Žádost o prominutí zmeškání úkonu podle § 41 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (říjen 2009)

1.10.2009, Zdroj: Verlag Dashöfer

7.1.3.1
Žádost o prominutí zmeškání úkonu podle § 41 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (říjen 2009)

Žádost o prominutí zmeškání úkonu podle § 41 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád

 

 

Ministr dopravy

prostřednictvím

odboru plavby

(ve funkci Námořního úřadu)

Ministerstvo dopravy

nábř. Ludvíka Svobody 12

110 15 Praha 1

 

Věc: Žádost o prominutí zmeškání lhůty k podání odvolání

 

Já, níže podepsaný jméno a příjmení (název nebo obchodní firma), místo trvalého pobytu (sídlo), datum narození (IČ nebo obdobný údaj) žadatele: Jiří Novák, Pod Skalou 12, Praha 11, PSČ 111 00, nar. 11. 11. 1970, jsem podal žádost o zápis námořní jachty Klarisa IV, číslo trupu: RG-567765667, do námořního rejstříku České republiky podle § 11 zákona č. 61/2000 Sb., o námořní plavbě, ve znění pozdějších předpisů. Příslušné správní řízení bylo vedeno Námořním úřadem pod č. j. 56/2009-TZ/5 s tím, že Námořní úřad dne 4. 6. 2009 vydal rozhodnutí č.j. 234/2009/WER, kterým zamítl moji žádost.

Rozhodnutí mi bylo doručeno do vlastních rukou dne 8. 6. 2009. Dne 11. 6. 2009 jsem se stal účastníkem autohavárie, při které jsem upadl do bezvědomí. V následujících dnech jsem absolvoval dvě operace, po kterých jsem byl udržován v umělém spánku.

Lhůta pro podání odvolání marně uplynula dne 23. 6. 2009. Z umělého spánku jsem byl probuzen až 25. 6. 2009 a nemohl

Nahrávám...
Nahrávám...