dnes je 24.7.2024

Input:

Žádost o jmenování předsedy zkušební maturitní komise

15.9.2011, Zdroj: Verlag Dashöfer

2.2.18.2.8
Žádost o jmenování předsedy zkušební maturitní komise

 

Žádost o jmenování předsedy zkušební maturitní komise pro maturitní zkoušku ve školním roce 20XX/XX

 

 

Škola, která žádost podává

 

Název školy:

 

Sídlo (adresa):

 

Telefon, fax, e-mail:

 

Pro třídu:

 

Počet žáků ve třídě, kteří budou konat MZ:

 

Celý název studijního oboru:

(podle Rozhodnutí o zařazení do školského rejstříku)

 

Kód oboru KKOV:

(podle Rozhodnutí o zařazení do školského rejstříku)

 

Termín konání písemné maturitní zkoušky z ČJL:

 

Termín konání praktické maturitní zkoušky:

 

Termín konání ústní maturitní zkoušky:

 

 

 

Škola, z níž je navrhován předseda zkušební maturitní komise

 

Název školy:

 

Sídlo (adresa vč. PSČ):

 

Telefon, fax, e-mail:

 

Titul, jméno a příjmení navrhovaného předsedy zkušební maturitní komise:

 

Adresa bydliště:

 

Pedagogická způsobilost:

 

Odborná způsobilost:

 

Délka pedagogické praxe:

 

 

 

V Místo Datum úřední razítko školy

 

jméno a příjmení ředitele/ky školy

nebo oprávněné osoby, její funkce

vlastnoruční podpis


 

 

 

 

 

 

Návrh pracovníka pro výkon funkce předsedy zkušební maturitní komise pro maturitní zkoušku ve školním roce XXXX/XX

 

 

Termín maturitní zkoušky:

 

Vysílající organizace

 

Název dle zřizovací listiny:

 

Adresa (včetně PSČ):

 

Telefon, fax:

 

E-mail:

 

Škola, na kterou je předseda zkušební maturitní komise vyslán

 

Název dle zřizovací listiny:

 

Adresa (včetně PSČ):

 

Telefon, fax:

 

E-mail:

 

Údaje o navrhovaném předsedovi zkušební maturitní komise

 

Titul, jméno a příjmení:

 

Adresa bydliště (včetně PSČ):

 

Odborná kvalifikace:

 

Pedagogická kvalifikace:1

 

Délka výkonu přímé pedagogické činnosti:

 

Pracovní zařazení:

 

Poznámka:

 

 

Povinné přílohy:

1.

Nahrávám...
Nahrávám...