dnes je 21.4.2024

Input:

Žádost o jmenování předsedy zkušební komise pro absolutorium na konzervatoři

15.9.2011, Zdroj: Verlag Dashöfer

2.2.18.3.3
Žádost o jmenování předsedy zkušební komise pro absolutorium na konzervatoři

 

Žádost o jmenování předsedy zkušební komise pro absolutorium na konzervatoři ve školním roce 20XX/XX

 

 

Škola, která žádost podává

 

Název školy:

 

Sídlo (adresa):

 

Telefon, fax, e-mail:

 

Pro třídu:

 

Počet žáků ve třídě, kteří budou konat absolutorium:

 

Celý název studijního/učebního oboru:

(podle Rozhodnutí o zařazení do rejstříku)

 

Kód oboru KKOV:

(podle aktuálního Rozhodnutí o zařazení do rejstříku)

 

Termín konání komplexní odborné zkoušky:1

 

Termín konání obhajoby absolventské práce:

 

Termín konání absolventského výkonu:

 

 

 

Škola, z níž je navrhován předseda zkušební komise

 

Název školy:

 

Sídlo (adresa vč. PSČ):

 

Telefon, fax, e-mail:

 

Titul, jméno a příjmení navrhovaného předsedy

zkušební komise:

 

Adresa bydliště:

 

Pedagogická způsobilost:

 

Odborná způsobilost:

 

Délka pedagogické praxe:

 

 

 

 

 

V Místo Datum úřední razítko školy

jméno a příjmení ředitele/ky školy

nebo oprávněné osoby, její funkce

vlastnoruční podpis

 

 

 

 

 

Návrh pracovníka pro výkon funkce předsedy zkušební komise pro absolutorium na konzervatoři ve školním roce XXXX/XX

 

 

Termín absolutoria:

 

Vysílající organizace

 

Název:

 

Adresa (včetně PSČ):

 

Telefon, fax:

 

E-mail:

 

Škola, na kterou je předseda zkušební komise vyslán

 

Název dle zřizovací listiny:

 

Adresa (včetně PSČ):

 

Telefon, fax:

 

E-mail:

 

Údaje o navrhovaném předsedovi zkušební komise

 

Titul, jméno a příjmení:

 

Adresa bydliště (včetně PSČ):

 

Odborná kvalifikace:

 

Pedagogická kvalifikace:2

 

Délka výkonu přímé pedagogické činnosti:

 

Pracovní zařazení:

 

Poznámka:

 

 

Povinné přílohy:

1. doklady o odborné kvalifikaci v příslušném nebo příbuzném oboru (včetně dokladu o pedagogickém studiu, je-li zvlášť),

2. potvrzení o délce výkonu přímé pedagogické činnosti, podepsané ředitelem

Nahrávám...
Nahrávám...