dnes je 4.6.2023

Input:

Žádost o bezhotovostní výplatu mzdy

15.3.2013, Zdroj: Verlag Dashöfer

4.5.6
Žádost o bezhotovostní výplatu mzdy

 

 

Zaměstnavatel (škola):

..............................................

adresa: ..................................

 

 

V ........................ dne ..........................

 

 

 

Žádost o bezhotovostní výplatu platu

 

 

Vážení,

 

na základě pracovní smlouvy uzavřené dne .................... pracuji na Vaší škole jako ......................., a to ode dne ......................

 

Dovoluji si Vás tímto požádat v souladu s ustanovením § 143 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, o výplatu platu (mzdy) bezhotovostním převodem na účet č. 34569876/0100 vedený u Komerční banky, a.s., a to v pravidelném termínu výplaty platu (mzdy). V případě, že budete s vyplácením mzdy na uvedený účet souhlasit, příští výplatu platu (mzdy) proveďte již, prosím, bezhotovostním převodem.

 

Děkuji za vyřízení mé žádosti a jsem s pozdravem,

 

 

..................................................

(zaměstnanec)

 

 

 

Škola ........................., IČ: ....................., se sídlem ..................., tímto potvrzuje převzetí této žádosti o výplatu platu (mzdy) bezhotovostním převodem a s bezhotovostní výplatou platu (mzdy) souhlasí.

 

 

V ...................... dne ......................

 

............................................................

(zaměstnavatel)

 

 

 

Komentář:

Na základě dohody zaměstnance se zaměstnavatelem je zaměstnavatel povinen při výplatě

Nahrávám...
Nahrávám...