dnes je 16.7.2024

Input:

Vzor trestního oznámení

29.1.2007, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.0.1 Vzor trestního oznámení

red

Vzor ke stažení zde

Vzor
Trestní oznámení (§ 158 odst. 2)

Policie České republiky

Okresní ředitelství v Liberci

Pastýřská 375/3

460 01 Liberec

Věc: Oznámení Františka Nováka o skutečnostech nasvědčujících tomu, že byl spáchán trestný čin porušování povinnosti při správě cizího majetku

jednou s přílohami

Já, níže podepsaný František Novák, nar. 1. 1. 1950, bytem Moskevská 5, Lanařovice, tímto činím

o z n á m e n í

o skutečnostech, které nasvědčují tomu, že starosta obce Lanařovice Petr Jahůdka způsobil škodu nikoli malou tím, že porušil zákonem mu uloženou povinnost při správě cizího (obecního) majetku. Starosta se dopustil trestného

Nahrávám...
Nahrávám...