dnes je 17.6.2024

Input:

Vzor - Smlouva o zájezdu

10.1.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.14.1
Vzor - Smlouva o zájezdu

Mgr. Ing. Zdeňka Kůsová

Uzavřená mezi

Obchodní firma cestovní kanceláře

Se sídlem .........................................

IČO: ....................................

DIČ: CZ.............................

e-mail: ..................................

Tel.:.............................

údaj o zápisu ve veřejném rejstříku, je-li tam CK zapisována

bankovní spojení: .....................................

(dále jen "pořadatel")

a

Jméno a příjmení: ...............................

Nar. ..............................

Bytem .....................................

E-mail (pro potřebu komunikace s CK): ...........................................

Tel.: ...............................

(dále jen "objednatel")

(pořadatel a objednatel dále společně také jako "smluvní strany")

I.
Zákazníci

1.1 Pořadatel se touto smlouvou o zájezdu zavazuje obstarat pro osoby uvedené v tomto článku zájezd sestávající se ze služeb cestovního ruchu definovaných v této smlouvě níže:

1. Jméno a příjmení: ......................................, datum narození ..................................., bytem ......................................., národnost ......................................, kontaktní údaj ........................................

2. Jméno a příjmení: ......................................, datum narození ..................................., bytem ......................................., národnost ......................................, kontaktní údaj ........................................

3. Jméno a příjmení: ......................................, datum narození ..................................., bytem ......................................., národnost ......................................, kontaktní údaj ........................................

4. Jméno a příjmení: ......................................, datum narození ..................................., bytem ......................................., národnost ......................................, kontaktní údaj ........................................

5. Jméno a příjmení: ......................................, datum narození ..................................., bytem ......................................., národnost ......................................, kontaktní údaj ........................................

6. Jméno a příjmení: ......................................, datum narození ..................................., bytem ......................................., národnost ......................................, kontaktní údaj ........................................

1.2 Objednatel žádá, aby mu byly veškeré informace týkající se zájezdu, a to včetně odbavení, cestovních dokladů, poukazů, letenek, voucherů či jiných dokumentů, umožňuje-li to jejich povaha, zaslány:

a) prostřednictvím elektronické pošty na e-mail: ...................

b) prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb na adresu: ...................................

II.
Charakteristika poskytovaných služeb cestovního ruchu

Termín zájezdu (včetně cesty): od ................... do ..................... Celkový počet nocí: .........

Místo pobytu: země: ......................... Oblast (ostrov): ............................ Město: ..................

Název ubytování: ...................................... klasifikace ubytování1: ....................

Podrobná charakteristika ubytování je uvedena v katalogu, který je nedílnou součástí této smlouvy o zájezdu a objednatel svým podpisem stvrzuje, že mu byl tento katalog dnešního dne předán.

Typ dopravy:

a) Vlastní

b) Autobusem

c) Letecká

d) Lodní

e) Jiná ............................

f) Kombinace výše uvedeného, konkrétně písm.: ....................

Cestovní třída: .....................................

Určení místa v dopravním prostředku závisí na rozhodnutí přepravce nebo pořadatele.

Místo odjezdu/odletu: ...................................

Místo příjezdu/příletu: .................................

Předpokládané časy odjezdů/odletů, příjezdů/příletů, jakož i informace o trase a zastávkách jsou uvedeny v katalogu u konkrétního zájezdu. Přesné časy, jakož i přepravní doklady obdrží zákazníci, popř. jejich zástupce maximálně 7 dní před odjezdem/odletem.

Transfer do místa odletu: ANO/NE

Nástup na transfer v místě: .................................

Transfer v cílové destinaci: ANO/NE

V případě transferu je sjednán transfer při cestě tam i zpět.

Strava:

a) Bez stravy

b) Snídaně

c) Polopenze

d) Plná penze

e) Soft all inclusive

f) All inclusive

g) Ultra all inclusive

Charakteristika stravy pro příslušné ubytování je uvedena v katalogu. Přesné informace o možnostech konzumace jsou vždy k dispozici v konkrétním ubytovacím zařízení.

Fakultativní služby cestovního ruchu:

1. Fakultativní výlet .............(název) ................., termín ..............................., služby zahrnuté v ceně: ..................................

2. Fakultativní výlet .............(název) ................., termín ..............................., služby zahrnuté v ceně: ..................................

3. Fakultativní výlet .............(název) ................., termín ..............................., služby zahrnuté v ceně: ..................................

4. Fakultativní výlet .............(název) ................., termín ..............................., služby zahrnuté v ceně: ..................................

Konkrétní informace o objednaných fakultativních výletech (čas odjezdu, návratu atp.) poskytne delegát/průvodce.

III.
Cena zájezdu

3.1 Objednatel se podpisem této smlouvy o zájezdu zavazuje uhradit cenu zájezdu v níže uvedené výši:

Rozpis ceny zájezdu:

1. Jméno a příjmení, datum narození

Základní cena: .......................... Kč

Doprava (příplatek/sleva): .......................... Kč

Strava: .......................... Kč

Pojištění léčebných výloh: .......................... Kč

..................................................................... Kč

.................................................................... Kč

Sleva: .......................... Kč

Celkem: .......................... Kč

2. Jméno a příjmení, datum narození

Základní cena: .......................... Kč

Doprava (příplatek/sleva): .......................... Kč

Strava: .......................... Kč

Pojištění léčebných výloh: .......................... Kč

..................................................................... Kč

.................................................................... Kč

Sleva: .......................... Kč

Celkem: .......................... Kč

3. Jméno a příjmení, datum narození

Základní cena: .......................... Kč

Doprava (příplatek/sleva): .......................... Kč

Strava: .......................... Kč

Pojištění léčebných výloh: .......................... Kč

..................................................................... Kč

.................................................................... Kč

Sleva: .......................... Kč

Celkem: .......................... Kč

4. Jméno a příjmení, datum narození

Základní cena: .......................... Kč

Doprava (příplatek/sleva): .......................... Kč

Strava: .......................... Kč

Pojištění léčebných výloh: .......................... Kč

..................................................................... Kč

.................................................................... Kč

Sleva: .......................... Kč

Celkem: .......................... Kč

3.2 Sjednaná cena je splatná:

a)

Nahrávám...
Nahrávám...