dnes je 11.12.2023

Input:

Vzor s výkladem - Žádost o doručování písemností na adresu sdělenou účastníkem řízení podle § 19 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád

1.12.2014, , Zdroj: Verlag Dashöfer

7.1.1.4
Vzor s výkladem - Žádost o doručování písemností na adresu sdělenou účastníkem řízení podle § 19 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád

Vít Šimonovský

Státní plavební správa
Jankovcova 4
170 04 Praha 7 – Holešovice

V ................................ dne ....................

Žádost o doručování písemností na adresu sdělenou účastníkem řízení pro všechna řízení, která mohou být u Státní plavební správy zahájena v budoucnu

Já, Jan Novák, nar. 16. 12. 1963, adresa trvalého pobytu Hrozenská 12, Praha 5, PSČ 150 00, jako vlastník a provozovatel plavidla poznávacích znaků 237 23, zapsaného v plavebním rejstříku vedeném Státní plavební správou, tímto žádám o doručování všech písemností na adresu Polčany 33, pošta Třeboň, PSČ 425 23, a to pro všechna řízení, která mohou být u Státní plavební správy zahájena v budoucnu v souvislosti s vlastnictvím a provozováním výše uvedeného plavidla.

S pozdravem

...................................................

Jan Novák

______________________________________________________________________________________

Výklad:

Podle § 19 odst. 2 a 3 zákona č.

Nahrávám...
Nahrávám...