dnes je 4.3.2024

Input:

Vzor s výkladem - Výpověď generální plné moci dle § 448 NOZ - zmocnitel i zmocněnec fyzická osoba

6.5.2014, Zdroj: Verlag Dashöfer

4.2.3
Vzor s výkladem - Výpověď generální plné moci dle § 448 NOZ - zmocnitel i zmocněnec fyzická osoba

Vzor s výkladem - Výpověď generální plné moci podle § 448 NOZ - zmocnitel i zmocněnec fyzická osoba

 

Výpověď plné moci

 

Já, níže podepsaná Irena Svobodová, r. č. 865504/1287, trvale bytem Kliklá 15, 110 02 Praha 1,

 

tímto vypovídám generální plnou moc ze dne ...................., kterou jste mi Vy, pan Jaroslav Dvořák, r. č. 830525/7789, trvale bytem Za Zálesím 258, 182 00 Praha 8, udělil k Vašemu zastupování Vaším jménem v plném rozsahu, ke konání všech právních úkonů, kromě těch, které ze zákona nebo z jiných obecně

Nahrávám...
Nahrávám...