dnes je 19.6.2024

Input:

Vzor s výkladem - Směnka vlastní podle § 30 a § 75 zákona č. 191/1950 Sb., zákon směnečný a šekový

1.6.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

10.1.2
Vzor s výkladem – Směnka vlastní podle § 30 a § 75 zákona č. 191/1950 Sb., zákon směnečný a šekový

Mgr. Pavla Krejčí

SMĚNKA VLASTNÍ

Praha, dne 30. 7. 2019

Za tuto směnku zaplatím dne 30. 12. 2020 panu Josefu Kotrbovi, narozenému dne 19. 5. 1957, trvale bytem Žerotínova 235/15, Brno-město, PSČ 602 00, částku 250.000 Kč (slovy dvě stě padesát tisíc korun českých).

........................................

Josef Vodička

narozen dne 13. 3. 1999

bytem Vikářská 12/3, 602 00 Brno-město

Jako rukojmí za Josefa Vodičku:

........................................

Magdalena Kosíková

narozená dne 14. 3. 1990

bytem Králova 18/263, 602 00 Brno-město

Výklad:

Směnka vlastní je nejjednodušším typem směnky. Směnka obsahuje bezpodmínečný příslib výstavce směnky, že uhradí určitou peněžitou sumu majiteli směnky (remitentovi).

Směnka vlastní musí obsahovat:

označení, že jde o směnku, pojaté do vlastního textu listiny a vyjádřené v jazyku, v kterém je tato listina sepsána,

bezpodmínečný příkaz zaplatit určitou peněžitou sumu,

údaj splatnosti,

údaj místa, kde má být placeno,

jméno toho, komu nebo na jehož řad

Nahrávám...
Nahrávám...