dnes je 25.4.2024

Input:

Vzor s výkladem - Sdělení o zrušení veřejné soutěže o nejvhodnější nabídku dle § 1774 NOZ

6.5.2014, Zdroj: Verlag Dashöfer

4.13.2
Vzor s výkladem - Sdělení o zrušení veřejné soutěže o nejvhodnější nabídku dle § 1774 NOZ

Vzor s výkladem - Sdělení o zrušení veřejné soutěže o nejvhodnější nabídku podle § 1774 NOZ

 

Lípa, s.r.o.

se sídlem Pražská 12, Liberec 1, PSČ 460 01,

IČ 11111111,

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 1212,

jednající jednatelem Františkem Koníčkem (dále jen „vyhlašovatel"),

 

 

vyhlásila dne .................... veřejnou soutěž o nejvhodnější nabídku za účelem uzavření smlouvy o dílo na rekonstrukci hotelu Lípa nacházejícím se v budově č. p. 456 umístěné na pozemku p. č. 444 v k. ú. Ruprechtice, obec Liberec, a jejíž podstatné podmínky byly zveřejněny v týdeníku Listy Liberecka č. 15/2014.

 

Výzva, kterou byla obchodní veřejná soutěž vyhlášena, byla zveřejněna v týdeníku Listy Liberecka č. 9/2014.

 

Tímto v souladu s článkem 2. odst. B. výše uvedené výzvy

Nahrávám...
Nahrávám...