dnes je 21.7.2024

Input:

Vzor s výkladem - Potvrzení o poskytnutí zápůjčky ("dlužní úpis") dle § 1952 NOZ

6.5.2014, Zdroj: Verlag Dashöfer

4.15.2
Vzor s výkladem - Potvrzení o poskytnutí zápůjčky ("dlužní úpis") dle § 1952 NOZ

Vzor s výkladem - Potvrzení o poskytnutí zápůjčky („dlužní úpis") podle § 1952 NOZ

 

Dlužní úpis

 

Já, níže podepsaný

Jaroslav Mokrý

r. č. 521111/569

bytem Poutní 55, 234 55 Libice nad Cidlinou

 

tímto potvrzuji, že jsem dnešního dne převzal od pana Jana Koláře, r. č. 551212/023, bytem Tichonova 12, Praha 2, částku ve výši 50.000 Kč (slovy: padesát tisíc korun českých) jako bezúročnou zápůjčku.

 

Zavazuji se tuto zápůjčku vrátit nejpozději do ....................

 

 

 

V .................................... dne ....................

 

 

 

.....................................................

Jaroslav Mokrý

 

 

 

Výklad:

 

Zápůjčka se prakticky rovná pojmu půjčka, který byl dosud používán. Dosavadní právní úprava půjčky byla uvedena v § 657 a § 658 ObčZ. NOZ však právní úpravu nepřevzal, ale došlo k její

Nahrávám...
Nahrávám...