dnes je 13.4.2024

Input:

Vzor s výkladem - Oznámení úspěšnému účastníkovi veřejné soutěže o nejvhodnější nabídku dle § 1778 NOZ

6.5.2014, Zdroj: Verlag Dashöfer

4.13.3
Vzor s výkladem - Oznámení úspěšnému účastníkovi veřejné soutěže o nejvhodnější nabídku dle § 1778 NOZ

Vzor s výkladem - Oznámení úspěšnému účastníkovi veřejné soutěže o nejvhodnější nabídku podle § 1778 NOZ

 

Účastník:

 

REKO, s.r.o.

Konopišťská 222

Frýdlant v Čechách

 

 

V Liberci dne ....................

 

 

1. Sdělení výsledků veřejné soutěže o nejvhodnější nabídku

2. Oznámení o přijetí návrhu na uzavření smlouvy o dílo

 

 

Vážení účastníci veřejné soutěže,

 

 

dne .................. jste nám zaslali návrh do veřejné soutěže o nejvhodnější nabídku, kterou naše společnost vyhlásila dne ........................ za účelem uzavření smlouvy o dílo na rekonstrukci hotelu Lípa nacházejícím se v budově č. p. 456, která je součástí pozemku p. č. 444 v k. ú. Ruprechtice, obec Liberec, a jejíž podstatné podmínky byly zveřejněny v týdeníku Listy Liberecka č. 15/2014.

 

Tímto Vám v souladu s § 1778 zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, sdělujeme, že jsme Váš výše uvedený návrh vybrali jako nejvhodnější. V příloze zasíláme z naší strany podepsanou smlouvu o dílo.

 

Za účelem dohody na dalším postupu kontaktujte prosím pana Josefa Camradu, tel. číslo 777 777 111.

 

 

S pozdravem

 

 

 

.....................................................

Lípa, s.r.o.

se sídlem Pražská 12, Liberec 1, PSČ 460 01,

jednající jednatelem Františkem Koníčkem

 

 

 

 

Výklad:

 

Vedle možnosti uzavřít smlouvu běžným způsobem - tedy učiněním určité nabídky, která bude následně akceptována, je možno smlouvu uzavřít i prostřednictvím veřejné soutěže. Veřejná soutěž je vlastně výzvou k tomu, aby jiné osoby podávaly vyhlašovateli veřejné soutěže nabídky na uzavření smlouvy. Vyhlašovatel si poté z těchto nabídek vybere tu, která je pro něj nejvhodnější.

 

Srovnání jednotlivých způsobů uzavření smlouvy

Průběh běžného způsobu uzavření smlouvy:

Krok 1. Zaslání nabídky

Krok 2. Přijetí nabídky

 

Průběh uzavření smlouvy prostřednictvím veřejné soutěže:

Krok 1. Vyhlášení soutěže - výzva k podávání nabídky

Krok 2. Podání nabídek účastníky veřejné soutěže

Krok 3. Výběr (akceptace) nejvhodnější nabídky a vznik smlouvy; oznámení výsledků soutěže neúspěšným účastníkům

 

Z výše uvedeného srovnání vyplývá, že průběh uzavření smlouvy prostřednictvím veřejné soutěže je oproti běžnému způsobu uzavření smlouvy „obohacen" o výzvu k podávání nabídek.

 

Zde je třeba také zdůraznit, že veřejnou soutěž o nejvhodnější nabídku je třeba striktně odlišovat od takzvaných zadávacích řízení podle

Nahrávám...
Nahrávám...