dnes je 22.7.2024

Input:

Vzor s výkladem - Odvolání plné moci dle § 448 NOZ - zmocnitel i zmocněnec fyzická osoba

6.5.2014, Zdroj: Verlag Dashöfer

4.2.2
Vzor s výkladem - Odvolání plné moci dle § 448 NOZ – zmocnitel i zmocněnec fyzická osoba

Vzor s výkladem - Odvolání plné moci podle § 448 NOZ - zmocnitel i zmocněnec fyzická osoba

 

Odvolání generální plné moci

 

Já, níže podepsaný Jaroslav Dvořák, r. č. 830515/7789, trvale bytem Za Zálesím 258, 182 00 Praha 8,

 

tímto odvolávám generální plnou moc ze dne ...................., kterou jsem Vás, paní Irenu Svobodovou, r. č. 865624/1287, trvale bytem Kliklá 15, 110 02 Praha 1, zmocnil k mému zastupování mým jménem v plném rozsahu, ke konání všech právních úkonů, kromě těch, které ze zákona nebo z jiných obecně závazných právních předpisů vyžadují zvláštní plnou moc.

 

 

 

V .................................... dne ................

 

 

 

.....................................................

Jaroslav Dvořák

 

 

 

Výklad:

 

Pro odvolání zmocnění se nevyžaduje písemná forma, nicméně povinnost písemné formy si mohou strany sjednat ve smlouvě o plné moci. Zmocnění lze odvolat z jakéhokoliv důvodu, ledaže si strany ve smlouvě o plné moci sjednají důvody, pro

Nahrávám...
Nahrávám...