dnes je 4.3.2024

Input:

Vzor s výkladem - Návrh na sporný rozvod manželství dle § 755 NOZ

1.12.2014, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.3.1
Vzor s výkladem - Návrh na sporný rozvod manželství dle § 755 NOZ

Mgr. Petra Kejvalová

Okresní soud v Trutnově

Náměstí míru 100

Trutnov

V ................................ dne ....................

Manžel-navrhovatel:Jan Hnízdo

nar. 10. 2. 1970

trvale bytem Podlesní 11, Vysoká Lhota, PSČ 441 00

Manželka: Jana Hnízdová

nar. 30. 10. 1975

trvale bytem Podlesní 11, Vysoká Lhota, PSČ 441 00

Návrh na rozvod manželství podle § 755 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Dvojmo

Soudní poplatek 2.000 Kč vylepen v kolkových známkách.

Přílohy:

  • - úředně ověřená kopie oddacího listu,
  • - kopie rodného listu dítěte,
  • - kopie rozhodnutí opatrovnického soudu vydaného ................................ č. j. .................... ze dne ....................,
  • - dále dle textu.

I.

Manželství bylo uzavřeno dne .................... před ................................

U manžela se jedná o manželství první, u manželky se jedná o manželství druhé. Oba účastníci jsou státními příslušníky České republiky. Poslední společné bydliště účastníků řízení bylo na adrese Podlesní 11, Vysoká Lhota, PSČ 441 00.

Z manželství se narodilo jedno dítě, které dosud nenabylo plné svéprávnosti, a to syn Jan Hnízdo, nar. 20. 3. 2003. Poměry k nezletilému synovi pro dobu do rozvodu a po rozvodu manželství byly upraveny rozhodnutím Okresního soudu v ................................, č. j. .................... ze dne ...................., které nabylo právní moci dne .................... Tímto rozhodnutím byl syn svěřen do péče matky, a to rovněž pro dobu po rozvodu manželství.

Místní příslušnost soudu byla určena podle § 383 zákona č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, ve znění pozdějších předpisů, podle posledního společného bydliště manželů, jelikož manželka v obvodu tohoto soudu stále bydlí.

Důkazy:

  • - úředně ověřená kopie oddacího listu,
  • - kopie rodného listu syna,
  • - rozhodnutí Okresního soudu v ................................, č. j. .................... ze dne ....................,
  • - výslechem účastníků.

II.

Manželství účastníků procházelo krizí, která se bohužel nepodařila překonat. Rozpory vznikaly zejména z rozdílných povah účastníků a z rozdílného přístupu k rodinnému soužití, a

Nahrávám...
Nahrávám...