dnes je 22.7.2024

Input:

Vzor rozhodnutí o snížení / prominutí úplaty za vzdělávání

15.9.2011, Zdroj: Verlag Dashöfer

2.3.5.3
Vzor rozhodnutí o snížení / prominutí úplaty za vzdělávání

 

 

Vzor rozhodnutí o snížení / prominutí úplaty za vzdělávání

 

Úplný název školy, sídlo školy, IČO, kontakt, ...

 

Jméno a příjmení účastníka řízení (žáka)

 

zastoupeného zákonným zástupcem v případě nezletilého (jméno a příjmení)

 

bydliště Adresa

 

číslo jednací: V Místo.................... Dne Datum vyhotovení rozhodnutí

 

Rozhodnutí

 

Ředitel (Úplný název školy) jako příslušný správní orgán podle § 165 odst. 2 písm. i zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon, v platném znění, vydává v souladu s § 123 odst. 4) a podle § 68 zákona č. 500/2004 Sb. správní řád, v platném znění, toto

rozhodnutí:

 

Žáku/žákyni Jméno a příjmení, Rodné

Nahrávám...
Nahrávám...