dnes je 21.7.2024

Input:

Vzor L - Vyjádření k podkladům rozhodnutí (podle § 36 odst. 3 spr. ř.)

28.7.2009, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzor L - Vyjádření k podkladům rozhodnutí (podle § 36 odst. 3 spr. ř.)

Stáhnout vzor

Vzor
Česká inspekce životního prostředí
Oblastní inspektorát Liberec
Třída 1. máje 858/26
460 01 Liberec

V Liberci dne 28. 4. 2009
ke sp. zn. 10/OV/8109/08/B

Věc: Vyjádření k podkladům rozhodnutí

Dnem 10. 4. 2009 bylo vůči naší společnosti doručením oznámení zahájeno správní řízení ve věci uložení pokuty pro nedovolené vypouštění odpadních vod podle § 116 odst. 1 písm. b) zákona č. 254/2001 Sb., vodní zákon, ve znění pozdějších předpisů.

Na základě toho jsme byli dne 20. 4. 2009 pod č.j. 10/OV/8109/08/B-26, správním orgánem vyrozuměni o tom, že již shromáždil veškeré potřebné podklady pro vydání rozhodnutí, přičemž nám byla dána možnost seznámit se se shromážděnými podklady pro vydání rozhodnutí a uplatnit vůči nim naše vyjádření.

Dne 24. 4. 2009 jsme se seznámili se shromážděnými podklady pro vydání rozhodnutí, přičemž vůči nim uplatňujeme následující vyjádření:

1. Podklady nejsou kompletní

Podle našeho názoru by lepší objasnění problematiky přineslo vypracování znaleckého posudku, který však dosud nebyl správním orgánem

Nahrávám...
Nahrávám...