dnes je 22.7.2024

Input:

Vzor K: Žádost o přešetření způsobu vyřízení stížnosti (podle § 175 odst. 7 spr. ř.)

28.4.2009, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzor K: Žádost o přešetření způsobu vyřízení stížnosti (podle § 175 odst. 7 spr. ř.)

Stáhnout vzor

Vzor

Krajský úřad Středočeského kraje
Odbor dopravy
Zborovská 11
150 21 Praha 5

Věc: žádost o přešetření způsobu vyřízení stížnosti

Dne 15. září 2008 jsem podal na podatelně Městského úřadu Slaný stížnost směřující proti nevhodnému chování úřední osoby - Bc. Martina Stránského ve věci správního řízení vedeného vůči mně Městským úřadem Slaný pod sp. zn. 2008/Str/DOP/256-18.

Důkaz: kopie podané stížnosti opatřená podacím razítkem podatelny

Na základě toho mi byl dne 10. října 2008 doručen přípis Městského úřadu Slaný ze dne 8. října 2008, č.j. 2008/Str/DOP/256-30. V něm mi bylo sděleno, že po provedeném prošetření mé stížnosti směřující proti nevhodnému chování pana Bc. Stránského nebylo zjištěno, že by se pan Bc. Stránský vůči mně, jako účastníkovi správního řízení, dopustil nevhodného chování.

S ohledem na shora uvedené a obsah přípisu, se kterým nemohu souhlasit, podávám tímto ve

Nahrávám...
Nahrávám...