dnes je 24.7.2024

Input:

Vzor G: Plná moc pro celé řízení (podle § 33 odst. 2 písm. b) spr. ř.)

2.2.2009, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzor G: Plná moc pro celé řízení (podle § 33 odst. 2 písm. b) spr. ř.)

Stáhnout vzor

Plná moc

Já, níže podepsaný Ing. Jan Krátký, jednatel společnosti DECO line, s.r.o., IČ: 231 65 789, se sídlem Radlická 5, Praha 5, 152 00 (dále jen "zmocnitel“), která je účastníkem správního řízení ve věci uložení pokuty pro porušení zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, vedeného u Krajského úřadu Olomouckého kraje pod sp. zn. ŽP/12/ODP/A369,

uděluji tímto ve smyslu § 33 odst. 2 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů,

zmocnění advokátovi JUDr.

Nahrávám...
Nahrávám...