dnes je 21.7.2024

Input:

Vzor - Dohoda o práci z domu

12.5.2014, , Zdroj: Verlag Dashöfer

7.1.2.4 Vzor – Dohoda o práci z domu

Mgr. Jan Horecký

Zaměstnavatel:

............................................................................

IČO: ………………………………………………………

se sídlem ...........................................................

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném .........

zastoupený ..........................................

(dále jako „zaměstnavatel”)

a

Zaměstnanec:

................................................................. ..........

nar.: ................................................................. ..

bytem: ...............................................................

(dále jako „zaměstnanec”)

(zaměstnanec a zaměstnavatel dále též jako „smluvní strany” nebo každý samostatně jako „smluvní strana”)

níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavírají v souladu s ustanovením § 317 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákoník práce”), tuto

dohodu o výkonu práce z domu
I.

1.1 Smluvní strany uzavřely dne ..................... pracovní smlouvu, na základě které zaměstnanec vykonává pro zaměstnavatele práci v pracovním poměru jako ......................

1.2 Smluvní strany se dohodly, že zaměstnanec bude práci uvedenou v pracovní smlouvě vykonávat na jiném dohodnutém místě než na pracovišti zaměstnavatele. Tímto místem bude: …………….

1.3 Smluvní strany se dále dohodly, že zaměstnanec bude k výkonu činnosti používat se souhlasem zaměstnavatele následující prostředky:

  • (počítač)

  • (nástroje)

  • …..

1.4 Zaměstnavatel se zavazuje zaměstnanci za

Nahrávám...
Nahrávám...