dnes je 22.5.2024

Input:

Vzor D: Dohoda o zrušení dohody o provedení práce

28.4.2009, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzor D: Dohoda o zrušení dohody o provedení práce

Stáhnout vzor

COMP a.s.
se sídlem Na Výšince 1242/12, Praha 3, PSČ: 130 00
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1234
jehož jménem jedná Mgr. David Novotný, předseda představenstva

(dále jako "zaměstnavatel“)

a

Tomáš Novák
nar.: 12. března 1975
bytem: Kolbenova 12, Praha 8, PSČ: 186 00

(dále jako "zaměstnanec“)

níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavírají tuto

Dohodu o zrušení dohody o provedení práce

I.

  1. Zaměstnanec a zaměstnavatel dne 12. března 2009 uzavřeli dohodu o provedení práce, ve které se zaměstnanec zavázal provést pro zaměstnavatele práci spočívající v ...... (dále jako "Dohoda o provedení práce“).

  2. Zaměstnavatel a zaměstnanec se dohodli, že

Nahrávám...
Nahrávám...