dnes je 21.7.2024

Input:

Vzor C: Výpověď dohody o pracovní činnosti

28.4.2009, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzor C: Výpověď dohody o pracovní činnosti

Stáhnout vzor

Vzor
Vážený pan
Tomáš Novák
nar.: 12. března 1975
bytem: Na Výšince 1234/12, Praha 8, 186 00

V Praze dne 19. února 2009

Věc: Výpověď dohody o pracovní činnosti

Vážený pane,

na základě dohody o pracovní činnosti, kterou jste uzavřel dne 1. ledna 2008 s naší společností, vykonáváte ve sjednaném rozsahu pracovní činnost u naší společnosti na pozici údržbář.

S ohledem na skutečnost, že jsem opakovaně obdržel stížnosti na kvalitu Vaší práce, provedl jsem v minulém měsíci namátkově kontrolu Vaší práce a zjistil jsem, že je vykonávána velmi nedůsledně a nedbale. Z tohoto důvodu Vám tímto

Nahrávám...
Nahrávám...