dnes je 25.6.2022

Input:

Vzor A: Plná moc (pro fyzickou osobu)

28.7.2006, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzor A: Plná moc (pro fyzickou osobu)

Stáhnout vzor

PLNÁ MOC
(pro fyzickou osobu)

Pan/Paní
Jméno, příjmení: ..................................................................................
RČ: .......................................................................................................
Trvale bytem: ......................................................................................
(dále jen "zmocnitel“)

tímto
zmocňuje

Pan/Paní
Jméno, příjmení: ..................................................................................
RČ: .......................................................................................................
Trvale bytem: ......................................................................................
(dále jen "zmocněnec“),

aby jménem zmocnitele provedl tento právní úkon:

Z důvodu údržby našich serverů budou v úterý 28. 6. 2022 od 17:30 nedostupné naše služby. Plánovaná doba výpadku je jedna hodina. Omlouváme se.
Více informací

Nahrávám...
Nahrávám...