dnes je 22.5.2024

Input:

Výzva k okamžité úhradě dlužné faktury (září 2012)

1.9.2012, Zdroj: Verlag Dashöfer

14.2.2
Výzva k okamžité úhradě dlužné faktury (září 2012)

Výzva k okamžité úhradě dlužné faktury

 

 

PASO s.r.o.

Běhounkova 446/8

Praha 6

169 00

---------------------------------------

V Praze dne 7.8.2012

 

Věc: Upomínka o zaplacení dlužných faktur

 

Naší společností Vám byly vystaveny:

 

- faktura č. 3109900197 ze dne 25.4.2012 na částku 20.000,- Kč splatná dne 10.5.2012

- faktura č. 3109900210 ze dne 5.5.2012 na částku 24.000,- Kč splatná dne 15.5.2012

 

Dluh Vám vznikl v souvislosti s odběrem kancelářských potřeb podrobně specifikovaných ve výše uvedených fakturách. Kopii dlužných faktur zasíláme v příloze.

 

Ke dnešnímu dni nebyla ani jedna z výše uvedených faktur uhrazena.

 

Vzhledem k tomu Vás tímto vyzývám, abyste svou povinnost neprodleně splnili a dlužnou částku v celkové výši 44.000,- Kč neprodleně uhradili na účet naší společnosti č.ú. 555555555/2500 vedený u Banky Flora a.s.

 

Tuto

Nahrávám...
Nahrávám...