dnes je 24.7.2024

Input:

Vnitřní předpis zaměstnavatele k nárokům při prostojích a při přerušení práce způsobené nepříznivými povětrnostními vlivy nebo živelní událostí

1.1.2015, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.8.3
Vnitřní předpis zaměstnavatele k nárokům při prostojích a při přerušení práce způsobené nepříznivými povětrnostními vlivy nebo živelní událostí

JUDr. Věra Bognárová

 

VNITŘNÍ PŘEDPIS ZAMĚSTNAVATELE

K NÁROKŮM PŘI PROSTOJÍCH A PŘI PŘERUŠENÍ PRÁCE ZPŮSOBENÉ NEPŘÍZNIVÝMI POVĚTRNOSTNÍMI VLIVY NEBO ŽIVELNÍ UDÁLOSTÍ

 

 

Zaměstnavatel .............. (uvést jeho přesné označení, sídlo, IČ),

zastoupený ..............

 

 

Podle § 305 a § 207 zákoníku práce vydávám tento

 

vnitřní předpis

k nárokům při prostojích a při přerušení práce

způsobené nepříznivými povětrnostními vlivy nebo živelní událostí.

 

 

1. Při prostoji přísluší zaměstnancům, kteří nebyli převedeni na jinou práci, náhrada mzdy nebo platu ve výši ...% průměrného výdělku (uvést výši - např. 90 % průměrného výdělku, průměrný výdělek, 120 % průměrného výdělku).

 

2. Při přerušení práce způsobené nepříznivými povětrnostními vlivy nebo živelní událostí přísluší zaměstnancům, kteří nebyli převedeni na jinou práci, náhrada mzdy nebo platu ve výši ... % průměrného výdělku (uvést výši - např. 70 %, 80 % , 90 % průměrného výdělku, průměrný výdělek, 120 % průměrného výdělku).

3. Tento vnitřní předpis se vydává na dobu .........(nejméně jednoho roku).

4. Tento vnitřní předpis nabývá účinnosti dnem.........

 

 

 

................................................

razítko zaměstnavatele a podpis

jeho oprávněného zástupce

 

 

Komentář:

 

K obecným podmínkám vydání vnitřního předpisu zaměstnavatele a jeho možného obsahu - viz Úvod.

 

V § 207 zákoníku práce jsou upraveny překážky v práce na straně zaměstnavatele - prostoje a přerušení práce

Nahrávám...
Nahrávám...