dnes je 21.7.2024

Input:

Vnitřní předpis zaměstnavatele k nárokům na náhrady za opotřebení vlastního nářadí, zařízení a předmětů potřebných pro výkon práce

1.1.2015, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.10.5
Vnitřní předpis zaměstnavatele k nárokům na náhrady za opotřebení vlastního nářadí, zařízení a předmětů potřebných pro výkon práce

JUDr. Věra Bognárová

 

VNITŘNÍ PŘEDPIS ZAMĚSTNAVATELE

K NÁROKŮM NA NÁHRADY ZA OPOTŘEBENÍ VLASTNÍHO NÁŘADÍ, ZAŘÍZENÍ A PŘEDMĚTŮ POTŘEBNÝCH

PRO VÝKON PRÁCE

 

 

Zaměstnavatel .............. (uvést jeho přesné označení, sídlo, IČ),

zastoupený ..............

 

Podle § 305 a § 190 zákoníku práce vydávám tento

 

 

vnitřní předpis

k nárokům na náhrady za opotřebení vlastního nářadí, zařízení a předmětů

potřebných pro výkon práce.

 

 

1. Zaměstnancům, kteří se souhlasem zaměstnavatele používají k výkonu práce vlastní ............(uvést konkrétní nářadí, nástroj, zařízení či jiný předmět potřebný k výkonu práce), přísluší náhrada za jeho opotřebení ve výši ...........Kč za těchto podmínek:.......(uvést podmínky, za nichž náhrada zaměstnancům přísluší).

 

2. Tento vnitřní předpis se vydává na dobu .........(nejméně jednoho roku)

 

3. Tento vnitřní předpis nabývá účinnosti dnem.........

 

....................................................

razítko zaměstnavatele a podpis

jeho oprávněného zástupce

 

 

Komentář:

 

K obecným podmínkám vydání vnitřního předpisu zaměstnavatele a jeho možného obsahu - viz Úvod .

 

Podle § 190 zákoníku práce v případě, že zaměstnavatel sjedná, popřípadě vnitřním předpisem stanoví nebo individuálně písemně určí podmínky, výši a způsob poskytnutí náhrad za opotřebení vlastního nářadí, zařízení nebo jiných předmětů potřebných k výkonu práce zaměstnance,

Nahrávám...
Nahrávám...