dnes je 21.4.2024

Input:

Vlastní hodnocení základní umělecké školy

15.9.2011, Zdroj: Verlag Dashöfer

2.3.7
Vlastní hodnocení základní umělecké školy

Vlastní hodnocení základní umělecké školy

(Úplný název školy)

 

Podmínky ke vzdělávání

 

Základní údaje o škole:

 

Název:

Sídlo:

IČO:

IZO:

Zřizovatel:

Ředitel školy:

Místa poskytovaného vzdělávání:

Vyučované obory:

Telefon.

Fax:

E-mail:

Web školy:

 

Současný stav

 

Základní umělecká škola (Úplný název školy) poskytuje vzdělání v oboru hudebním, výtvarném, tanečním a literárně-dramatickém. Zřizuje přípravné, základní studium a studium pro dospělé. Umožňuje nadaným žákům se vzdělávat v uměleckých disciplínách se zvláštním zřetelem na přípravu talentovaných žáků.

 

Vzdělávání je ukončeno závěrečnou zkouškou, která má formu absolventského vystoupení nebo vystavení výtvarných prací na výstavě.

 

Vzdělávání se uskutečňuje v hlavní budově školy na adrese xxxxxxxxx (hudební obor, taneční obor) a v dalších místech poskytovaného vzdělávání.

 

Technické zázemí/vybavení školy:

- koncertní sál,

- divadelní sál,

- nahrávací studio,

- multimediální učebna

- ateliér, fotokomora ....

Koncepce rozvoje

 

Cíle a trendy výchovně vzdělávacího procesu, koncepční cíle v oblasti materiální, personální, ekonomické, výchovně vzdělávací, ostatní ...

 

Průběh vzdělávání

 

Školní rok XXXX/XX

Počet žáků

Hudební obor

Hra na klavír

 

Hra na el. klávesové nástroje

 

Hra na akordeon

 

Hra na housle ...

 

Výtvarný obor

...

 

Taneční obor

...

 

Literárně-dramatický obor

...

 

 

Ve školním roce XXXX/XX pracovaly ve škole pravidelně tyto soubory a tělesa:

Smyčcový orchestr - xxx členů

Dechový orchestr - xxx členů

Pěvecký sbor - xxxx členů ....

 

Podpora školy žákům, spolupráce s rodiči

 

Mezinárodní spolupráce

- společný koncert s xxxx

- organizace soutěže s mezinárodní účastí ....

Spolupráce s rodiči

- reprezentační ples školy

- koncert žáků školy k příležitosti ....

 

Výsledky vzdělávání žáků

 

Údaje o výsledcích vzdělávání žáků ....

Údaje o absolventech, jejich dalším uplatnění na uměleckých školách ...

 

Řízení školy, personální práce

 

Údaje o pracovnících školy

Pedagogičtí pracovníci - interní

zařazení

délka praxe (roků)

vzdělání

vyučuje

úvazek

Xxxxxxxxx

ředitel

20

konzervatoř

HO-cl., fl., ob. ...

1

...

 

 

 

 

 

Pedagogičtí pracovníci - externí

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nepedagogičtí pracovníci - interní

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nepedagogičtí pracovníci - externí

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Počet zaměstnanců:

- Počet pedagogů:

- Počet nepedagogických zaměstnanců:

- Počet plně kvalifikovaných:

- Počet nekvalifikovaných: xxx, z toho xx studují

- Počet pracujících důchodců

 

Stručný nástin koncepce rozvoje personální oblasti - zvýšení aprobovanosti, zabezpečení výuky xxx kvalifikovaným odborníkem, ...

 

Další vzdělávání pedagogických pracovníků

Seznam, typ absolvovaného školení, kurzu, semináře, instituce, akreditace, výstup ...

 

Úroveň výsledků práce školy

 

Třídní přehrávky, koncerty, výstavy, vystoupení žáků

...

Výchovné prezentační a náborové projekty

....

Výchovně vzdělávací soustředění a zájezdy

....

Účast v soutěžích, výsledky

....

 

Vlastní hodnocení školy bylo projednáno v pedagogické radě dne ....... .

 

Komentář

 

Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, stanoví v § 10 odst. 3 okruh škol, které mají povinnost každoročně zpracovávat výroční zprávy. Do okruhu těchto zpracovatelů spadají pouze školy poskytující stupeň vzdělání. Z uvedeného vyplývá, že základní umělecké školy výroční zprávu

Nahrávám...
Nahrávám...