dnes je 13.4.2024

Input:

Vlastní hodnocení školy

15.9.2011, Zdroj: Verlag Dashöfer

2.2.2.1
Vlastní hodnocení školy

Autoevaluace

 

Vlastní hodnocení Název školy dle zřizovací listiny

 

I.

 

 

Ředitel Název školy dle zřizovací listiny (dále jen „škola") vydává dle ustanovení § 12 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších změn a dodatků, a podle ustanovení § 8 a násl. vyhlášky č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy, v platném znění, vlastní hodnocení školy za období od Datum do Datum. Toto hodnocení navazuje obsahově na vlastní hodnocení školy ze dne Datum.

 

II.

Základní údaje školy

 

Název školy dle zřizovací listiny:

Sídlo školy:

Právní forma:

Identifikátor právnické osoby:

IČO:

IZO:

Zřizovatel:

Ředitel školy:

Zástupce ředitele školy:

Rada školy:

Součásti školy a jejich IZO:

Místa poskytovaného vzdělávání:

Telefon:

E-mail:

 

III.

Stručná charakteristika školy

Stručný popis školy a podmínek, v nichž působí, význam školy pro daný region, součásti školy, poskytované služby apod. ...

IV.

Stručná charakteristika oborů, profil absolventa

Nabízené obory, stručná charakteristika, profily absolventů, uplatnitelnost na trhu práce apod. - Bor III. a IV. nejsou povinnou součástí vlastního hodnocení školy.

V.

Cíle stanovené v koncepčním záměru rozvoje školy a ve školním vzdělávacím programu

a jejich plnění

 

 

V koncepčním záměru rozvoje školy byly stanoveny tyto cíle: (specifikovat cíle stanovené v koncepčním záměru rozvoje)

např.:

1) podmínky ke vzdělávání:

a) stanovené cíle v jednotlivých horizontech (krátkodobé, střednědobé, dlouhodobé), ,

b) plnění stanovených cílů - co se podařilo splnit, co se nesplnilo,

c) účinnost opatření od minulého vlastního hodnocení školy,

d) nová opatření, která povedou k plnění stanovených cílů,

2) průběh vzdělávání:

a) stanovené cíle v jednotlivých horizontech (krátkodobé, střednědobé, dlouhodobé),

b) plnění stanovených cílů - co se podařilo splnit, co se nesplnilo,

c) účinnost opatření od minulého vlastního hodnocení školy,

d) nová opatření, která povedou k plnění stanovených cílů,

3) podpora školy žákům a studentům, spolupráce s rodiči, vliv vzájemných vztahů školy, žáků, rodičů a dalších osob na vzdělávání:

a) stanovené cíle v jednotlivých horizontech (krátkodobé, střednědobé, dlouhodobé),

b) plnění stanovených cílů - co se podařilo splnit, co se nesplnilo,

c) účinnost opatření od minulého vlastního hodnocení školy,

d) nová opatření, která povedou k plnění stanovených cílů,

4) výsledky vzdělávání žáků a studentů, v případě středních škol a vyšších odborných škol také uplatnitelnost absolventů na trhu práce:

a) stanovené cíle v jednotlivých horizontech (krátkodobé, střednědobé, dlouhodobé), b) plnění stanovených cílů - co se podařilo splnit, co se nesplnilo,

c) účinnost opatření od minulého vlastního hodnocení školy,

d) nová opatření, která povedou k plnění stanovených cílů,

5) řízení školy, kvalita personální práce, kvalita dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků:

a) stanovené cíle v jednotlivých horizontech (krátkodobé, střednědobé, dlouhodobé),

b) plnění stanovených cílů - co se podařilo splnit, co se

Nahrávám...
Nahrávám...