dnes je 26.9.2022

Input:

Ukončení pracovního poměru ve zkušební době

5.2.2016, , Zdroj: Verlag Dashöfer

7.10.5
Ukončení pracovního poměru ve zkušební době

Mgr. Jan Horecký

Význam a délka zkušební doby

Zkušební doba je období určitého vzájemného testování zaměstnance a zaměstnavatele, zda daný zaměstnanec vyhovuje představám zaměstnavatele pro danou práci a naopak zda práce odpovídá představám zaměstnance. V tomto období mohou jak zaměstnanec, tak zaměstnavatel zrušit pracovní poměr z jakéhokoliv důvodu či bez udání důvodu, a to v podstatě s okamžitou účinností. Takové období nicméně nemůže být příliš dlouhé, protože přináší jak zaměstnanci, tak zaměstnavateli nejistotu, zda pracovní poměr ze dne na den neskončí a zaměstnanec tak nezůstane bez práce (a tudíž i bez prostředků) nebo zaměstnavatel bez potřebného zaměstnance. Zkušební doba může být sjednána i v případě, kdy zaměstnavatel se zaměstnanci nezakládá pracovní smlouvou pracovní poměr, ale kdy mají zaměstnanci pro zaměstnavatele vykonávat práci na základě některé z dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr (dohoda o provedení práce a dohoda o pracovní činnosti).

Zkušební doba není povinnost. Smluvní strany si mohou zkušební dobu sjednat, pokud na tom mají zájem. Zkušební doba musí být vždy sjednána, nikdy nemůže být stanovena jednostranně zaměstnavatelem. Zákoník práce limituje maximální délku zkušební doby na:

  • 3 měsíce po sobě jdoucí ode dne vzniku pracovního poměru,

  • resp. 6 měsíců po sobě jdoucích ode dne vzniku pracovního poměru vedoucího zaměstnance.

Současně platí pravidlo, podle kterého nemůže být zkušební doba sjednána v delším rozsahu, než je polovina sjednané délky trvání pracovního poměru.

Zaměstnanec se zaměstnavatelem sjednal pracovní poměr v délce dvou měsíců. Zkušební doba nemůže být sjednána v delším rozsahu než max. jeden měsíc.

Blíže k samotnému sjednání zkušební doby viz kapitola Pracovní smlouva.

Ve zkušební době může jak zaměstnavatel, tak i zaměstnanec zrušit pracovní poměr písemně z jakéhokoliv důvodu nebo bez uvedení důvodu (ust. § 66 ZP). Doporučujeme neuvádět žádný důvod (předejití případného sporu např. ve vztahu k nerovnému zacházení nebo diskriminaci zaměstnance, pro který by mohlo být zrušení ve zkušební době prohlášeno v řízení o neplatnost rozvázání pracovního poměru soudem za neplatné).

Zrušení pracovního poměru ve zkušební době je jednostranným adresovaným právním jednáním. Pro svoji platnost musí být doručeno druhé straně do

Nahrávám...
Nahrávám...