dnes je 22.5.2024

Input:

Ukázka zpracování části autoevaluačního plánu školy

1.5.2012, Zdroj: Verlag Dashöfer

2.2.2.5
Ukázka zpracování části autoevaluačního plánu školy

 

Ukázka zpracování části autoevaluačního plánu školy

Základní oblasti procesu evaluace

- výchovně vzdělávací proces a jeho soulad s ŠVP, RVP

- výsledky vzdělávání žáků

- hodnocení a sebehodnocení

- spolupráce školy s rodinou a širší komunitou

- materiálně technické, ekonomické a hygienické podmínky vzdělávacího procesu

- prezentace školy na veřejnosti

 

Nástroje evaluace

K evaluaci školy je využíváno především těchto nástrojů

- řízený rozhovor, diskuse

- pedagogická dokumentace

- ekonomická dokumentace

- hospitační a kontrolní činnost (záznamy)

- dotazníky

- žákovské práce

- testy, testové úlohy

- sebehodnocení a hodnocení - pracovní portfolia

- záznamové archy žáků

 

Časové rozvržení evaluačních činností

V průběhu roku jsou sledovány vybrané oblasti evaluace. Zpráva o průběžných výsledcích evaluace je zpracována vždy v pololetí a na konci školního roku pracovním týmem a následně vedením školy. Podle aktuální situace jsou získávány informace a podklady pravidelně (př.: hospitační činnost, dokumentace školy) i nepravidelně (prostřednictvím dotazníků, zpětné vazby z různých pořádaných akcí a aktivit apod.)

1. čtvrtletí školního roku

- schválení plánu autoevaluace / vedení školy

- zahájení pravidelných evaluačních činností (kontrolní a hospitační činnost) / vedení školy

- delegování zodpovědnosti za prezentaci školy na veřejnosti / pedagogický zástupce školy

- zadání a vyhodnocení testů SCIO pro žáky 9. ročníků / třídní učitelé 9. ročník

 

2. čtvrtletí školního roku

- hodnocení a sebehodnocení učitelů a jejich hodnocení vedením školy prostřednictvím pracovních portfolií a kritérií hodnocení / všichni pedagogičtí pracovníci

- zpracování analýzy hospodaření školy / ekonom školy, ekonomický zástupce

- porovnání souladu

Nahrávám...
Nahrávám...