dnes je 6.12.2022

Input:

Účtová skupina 16 - Opravné položky k dlouhodobému hmotnému majetku

24.4.2014, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Účtová skupina 16 – Opravné položky k dlouhodobému hmotnému majetku

Doc. Ing. Hana Březinová, CSc.

161 – Opravné položky k pozemkům

162 – Opravné položky ke kulturním předmětům

163 – Opravné položky ke stavbám

164 – Opravné položky k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných movitých věcí

165 – Opravné položky k pěstitelským celkům trvalých porostů

167 – Opravné položky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku

168 – Opravné položky k nedokončenému dlouhodobému hmotnému majetku

Opravné položky k dlouhodobému hmotnému majetku jsou upraveny § 16 vyhlášky č. 410/2009 Sb. a uvádějí se v rozvaze ve sloupci „Korekce” u příslušné položky dlouhodobého hmotného majetku.

Postup tvorby a použití opravných položek je upraven § 65 vyhlášky č. 410/2009 Sb. Tvorba a zvýšení opravných položek se účtuje prostřednictvím příslušného syntetického účtu nákladů. Snížení popřípadě zrušení opravné položky se účtuje opět

Nahrávám...
Nahrávám...