dnes je 6.10.2022

Input:

Účtová skupina 15 - Opravné položky k dlouhodobému nehmotnému majetku

24.4.2015, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Účtová skupina 15 – Opravné položky k dlouhodobému nehmotnému majetku

Doc. Ing. Hana Březinová, CSc.

151 – Opravné položky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje

152 – Opravné položky k softwaru

153 – Opravné položky k ocenitelným právům

154 – Opravné položky k povolenkám na emise a preferenčním limitům

156 – Opravné položky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku

157 – Opravné položky k nedokončenému dlouhodobému nehmotnému majetku

Opravné položky k dlouhodobému nehmotnému majetku jsou upraveny § 13 vyhlášky č. 410/2009 Sb. a uvádějí se v rozvaze ve sloupci „Korekce” u příslušné položky dlouhodobého nehmotného majetku. Postup tvorby a použití opravných

Nahrávám...
Nahrávám...