dnes je 22.7.2024

Input:

Struktura autoevaluačního plánu školy

15.9.2011, Zdroj: Verlag Dashöfer

2.2.2.3
Struktura autoevaluačního plánu školy

 

Struktura autoevaluačního plánu školy

 

Evaluací se rozumí proces systematického shromažďování a analýzy informací podle určitých kritérií, který je předem naplánovaný a má jasně stanovené cíle, ke kterým směřuje. Cíle si stanovuje škola sama, stejně jako evaluační nástroje a způsoby hodnocení. Jde tedy o vyhodnocování procesů, které probíhají uvnitř školy a hodnocení jejich kvality. Výsledkem je zjištění aktuálního stavu dané školy v jasně stanovených oblastech, byť pohledem zevnitř, členy realizačního týmu, a tedy zaměstnanci školy. Proto mluvíme o vlastním hodnocení školy neboli autoevaluaci.

Hlavní oblasti hodnocení školy stanovuje bod 2) vyhlášky č. 15/2005 Sb.

- podmínky vzdělávání,

- průběh vzdělávání,

- podpora školy žákům a studentům, spolupráce s rodiči, vliv vzájemných vztahů školy, žáků, rodičů a dalších osob na vzdělávání,

- výsledky vzdělávání žáků a studentů,

- řízení školy, kvalita personální práce, kvalita dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků,

- úroveň výsledků práce školy, zejména

Nahrávám...
Nahrávám...