dnes je 22.7.2024

Input:

Školní zralost

27.3.2014, , Zdroj: Verlag Dashöfer

6.7
Školní zralost

PhDr. Vlasta Šmardová

 

Školní zralost je završením předškolního vývoje. Vstup do školy znamená pro celou rodinu a zejména pro dítě velkou změnu; je jednou z nejdůležitějších událostí v životě. Toto období se vyznačuje zvýšenou náročností na přizpůsobení. Dítě z břehu, na kterém byla dominující hra, přechází na břeh, kde je hlavní činností plánovité a systematické učení v podobě kolektivní výuky. Úkolem rodiny a mateřské školy je, aby svojí péčí, podporou a stimulací připravily dítě na vykročení, vytvořily spolu s ním most, po kterém plynule přejde; naplnily ho očekáváním a dychtivostí k objevování nového.

Pojem školní zralost lze obecně vymezit jako dosažení takového stupně vývoje (v oblasti fyzické, duševní a sociální), aby dítě bylo schopno účastnit se výchovně vzdělávacího procesu. Goleman (1997) v knize Emoční inteligence uvádí, že připravenost dítěte pro školní docházku závisí na nejzákladnější ze všech znalostí - na znalosti, jak se učit; vyjmenovává sedm nejdůležitějších aspektů této schopnosti:

1. Sebevědomí: Dítě by mělo mít pocit, že plně kontroluje a dokáže zvládnout svoje pohyby, chování i okolní svět. Mělo by být přesvědčeno, že když se do něčeho pustí, setká se jeho snaha s úspěchem, a že mu dospělí v případě potřeby pomohou.

2. Zvídavost: Pocit, že je dobré a zajímavé dovídat se nové věci a že učení je příjemné.

3. Schopnost jednat s určitým cílem: Přání a schopnost ovlivňovat dění a jednat vytrvale. To souvisí s uvědomováním si vlastních schopností.

4. Sebeovládání: Schopnost přizpůsobovat a ovládat vlastní chování způsobem odpovídajícím věku; smysl pro vnitřní sebekontrolu.

5. Schopnost pracovat s ostatními: Tato schopnost je postavena na tom, jak dítě dokáže být chápáno ostatními a zároveň ostatním rozumět.

6. Schopnost komunikovat: Přání a schopnost si prostřednictvím slov vyměňovat myšlenky, pocity a představy. Tato vlastnost úzce souvisí s důvěrou dítěte v lidi kolem sebe a s příjemnými pocity plynoucími z činnosti sdílené s ostatními dětmi nebo s dospělými.

7. Schopnost spolupracovat a nalézt při společné činnosti rovnováhu mezi vlastními potřebami a potřebami ostatních.

 

Jaké nároky na přizpůsobení klade zahájení školní docházky?

  • dítě se musí po delší dobu obejít bez rodičů,

  • přechází do nového prostředí (širší prostředí, budova, třída s jiným uspořádáním),

  • musí být relativně více samostatné, než jak tomu bylo ve školce (při práci ve

Nahrávám...
Nahrávám...