dnes je 8.12.2022

Input:

Rozsudek Vrchního soudu v Olomouci sp. zn. 2 A 6/1999-19 ze dne 30. 8. 1999

22.3.2011, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.11.1.11 Rozsudek Vrchního soudu v Olomouci sp. zn. 2 A 6/1999-19 ze dne 30. 8. 1999

JUDr. Robert Krč

žalovaný Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

zadavatel Fakultní nemocnice v Motole

zakázka zadávána za účinnosti zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek

Z odůvodnění usnesení Vrchního soudu v Olomouci:

Úkony zadavatele nejsou právními úkony dle občanského zákoníku; úkonem zadavatele není nečinnost (pokud úkon není v zákoně pozitivně vymezen)

Na druhé straně však za úkon zadavatele, který není v zákoně pozitivně vymezen, ztěží lze považovat jeho nečinnost. Úkony zadavatele nelze ztotožňovat s právními úkony, jak jsou vymezeny právní teorií nalézající řešení v § 34 obč. zák. Je to pojem specifický pro postup podle zákona o zadávání veřejných zakázek. Řešení spočívá v bližším vymezení formy úkonu zadavatele v § 68 odst. 1 zákona, který předpokládá, že veškeré úkony zadavatele (uchazečů) musí mít písemnou formu, s výjimkou postupu podle § 49a a § 49b zákona. Charakteristiku úkonů zadavatele nalézáme zejména v hlavě II. zákona. Zde nic nesvědčí pro úvahu o tom, že úkonem zadavatele se míní jeho nečinnost, naopak z § 53, 54 a § 55

Nahrávám...
Nahrávám...