dnes je 23.9.2023

Input:

Rozhodnutí o splnění odborné kvalifikace u učitele odborných předmětů

15.9.2011, Zdroj: Verlag Dashöfer

2.3.8
Rozhodnutí o splnění odborné kvalifikace u učitele odborných předmětů

 

Úplný název školy dle zřizovací listiny

 

 

 

V Místo Datum

 

ROZHODNUTÍ

 

Ředitel základní umělecké školy, jejíž činnost vykonává Úplný název školy dle zřizovací listiny se sídlem Sídlo školy jako příslušný orgán podle § 10 odst. 2 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších změn a dodatků

 

rozhodl,

 

že ve smyslu výše citovaného paragrafu upouští s účinností od Datum od předpokladu splnění odborné kvalifikace u učitele uměleckého předmětu Název předmětu Jméno a příjmení učitele, nar. Datum narození v Místo narození, který vykonává umělecko-pedagogickou činnost v základní umělecké škole, jejíž činnost vykonává Úplný název školy dle zřizovací listiny.

 

Jmenovaný byl v letech XXXX - XXXX výkonným umělcem ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), v platném znění. Tímto rozhodnutím se pro pracovněprávní účely považuje předpoklad odborné kvalifikace Jméno a příjmení učitele, nar. Datum narození v základní umělecké škole, jejíž činnost vykonává Úplný název školy dle zřizovací listiny na této škole za splněný.

 

Rozhodnutí bylo vydáno na základě těchto podkladů:

- potvrzení umělecké agentury XXXXX o výkonu umělecké činnosti;

- čestného prohlášení o umělecké činnosti ze dne XXXXX;

- apod.

 

 

 

 

 

 

Jméno, příjmení ředitele, podpis, razítko

ředitel Úplný název školy dle zřizovací listiny

 

 

 

Komentář:

Ustanovení § 10 zákona č. 563/2004 Sb., o

Nahrávám...
Nahrávám...