dnes je 17.6.2024

Input:

Rozhodnutí o osvobození ze sportovní přípravy a tělesné výchovy

3.9.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.1.8.20
Rozhodnutí o osvobození ze sportovní přípravy a tělesné výchovy

PaedDr. František Havelka, PhD.

.......................... (uvést Název školy dle zřizovací listiny)

Čj. ......................................

Datum vyhotovení ...................

ROZHODNUTÍ

Ředitel sportovního gymnázia, jehož činnost vykonává Název školy podle zřizovací listiny se sídlem Adresa školy jako příslušný orgán podle § 67 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění,

rozhodl,

že ve smyslu výše citovaného paragrafu uvolňuje s účinností ode dne DATUM ..............................

JMÉNO A PŘÍJMENÍ ŽÁKA................., narozeného dne DATUM A MÍSTO NAROZENÍ.................,

v plném rozsahu na dobu VYZNAČENÍ DOBY UVOLNĚNÍ – NAPŘ. 2 MĚSÍCŮ, 1 POLOLETÍ, ŠKOLNÍHO ROKU XXXX/XXXX, OD –DO z výuky těchto předmětů:

1. ..................................................

2. ..................................................

Náhradní způsob vzdělávání žáka v době vyučování těchto předmětů bude probíhat formou ............................................................... VYPSAT FORMU NÁHRADNÍHO ZPŮSOBU VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKA V PŘEDMĚTECH, Z NICHŽ BYL UVOLNĚN.

Rozhodnutí bylo vydáno na základě těchto podkladů:

  • - Žádost zákonného zástupce žáka JMÉNO A PŘÍJMENÍ ze dne DATUM, Č. J. XXXXXXXX;
  • - Písemné doporučení registrujícího praktického lékaře ze dne DATUM, Č. J. XXXXXXXXX.

Jméno a příjmení, podpis a razítko

Ředitel

Název školy podle zřizovací listiny

Komentář

Podle ustanovení § 67 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, má ředitel střední školy kompetenci k uvolnění žáka z určitého předmětu. Zákonným předpokladem pro toto uvolnění je:

  • - žádost zletilého žáka nebo žádost zákonného zástupce nezletilého žáka a
  • - existence závažných důvodů (zejména zdravotních) vztahujících se k určitému vyučovacímu předmětu,

pro které se žák nemůže účastnit vyučování daného předmětu. Tyto závažné důvody musí být doloženy v podané žádosti.

Na uvolnění z vyučování některého předmětu není právní nárok, je tedy na

Nahrávám...
Nahrávám...