dnes je 23.4.2024

Input:

Rozhodnutí o odvolání - autoremedura

1.1.2014, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.2.17.6
Rozhodnutí o odvolání – autoremedura

PaedDr. František Havelka, Ph.D.

Rozhodnutí o odvolání – autoremedura

Název školy podle zřizovací listiny, další identifikační údaje (sídlo školy, IČO, telefon) 
Číslo jednací:  Účastník řízení:  
Spisová značka:  Jméno a příjmení účastníka řízení 
Vyřizuje:  zastoupený zákonným zástupcem1 
 Jméno a příjmení zákonného zástupce 
Ulice 
 PSČ, město 
Do vlastních rukou Místo a datum vyhotovení rozhodnutí 

ROZHODNUTÍ

Název školy podle zřizovací listiny jako příslušný správní orgán podle § 165 odst. 2 písm. f) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a podle § 87 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, zastoupený/á ředitelem .................... (jméno a příjmení), v plném rozsahu

vyhovuje

odvolání účastníka řízení .................... (jméno a příjmení uchazeče), bytem .................... (adresa bydliště uchazeče), zastoupeného zákonným zástupcem .................... (jméno a příjmení zákonného zástupce), ze dne .................... (datum odvolání) a

mění

své rozhodnutí ze dne .................... (datum vydání rozhodnutí), č. j. .................... (číslo jednací), kterým nebyl(a) uchazeč(ka) .................... (jméno a příjmení uchazeče), narozen(a) dne .................... (datum narození uchazeče), bytem .................... (adresa bydliště uchazeče), přijat(a) ke studiu v .................... (název školy podle zřizovací listiny), takto:

Uchazeč(ka) .................... (jméno a příjmení), narozen(a) dne .................... (datum narození), bytem .................... (adresa),

je přijat(a)

ke vzdělávání v .................... (uvést druh školy – gymnázium/střední odborná škola/střední odborné učiliště), jehož/jejíž činnost vykonává .................... (název školy podle zřizovací listiny), od 1. 9.

Nahrávám...
Nahrávám...