dnes je 21.7.2024

Input:

Rámcový vzdělávací program a rozvoj prosociálních vlastností

27.3.2015, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.7.1 Rámcový vzdělávací program a rozvoj prosociálních vlastností

Mgr. Ludmila Šprachtová

 

Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání a rozvoj klíčových kompetencí důležitých pro úspěšné partnerství a vztahy od mateřské školy (rozvoj prosociálních vlastností a sociálních dovedností dětí důležitých v partnerských vztazích).

V souladu s Národním programem rozvoje vzdělávání v ČR (tzv. Bílé knihy), právy a povinnostmi MŠMT vyplývajících ze zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (tzv. školského zákona) byl skupinou odborníků dokončen v roce 2001 Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání (dále jen RVP PV). V roce 2004 byl program přepracován. Podstatné bylo jeho doplnění o klíčové kompetence. RVP PV je rámcem pro tvorbu a realizaci školních vzdělávacích programů každé mateřské škole dle jejích vlastních podmínek, představ, možností a filozofie. Od roku 2007 je každá mateřská škola povinna mít svůj vlastní školní vzdělávací program.

Klíčové kompetence jsou kompetencemi, které mají sehrát zásadní roli v přípravě na život jedince. Pokud jsou dostatečně rozvinuty, má jejich nositel předpoklady úspěšného, šťastně prožitého života. Klíčové kompetence vycházejí ze závazného dokumentu EU, Lisabonského procesu (Lisabon Europen Council: Presidency Conclusion, March 2000), který vymezil pojem „společnost znalostí”. Vymezil právě tyto kompetence, protože jejich rozvoj je považován za významný. Lisabonský proces považoval tyto kompetence za podstatné na základě předpokladů vývoje budoucnosti života, jeho podmínek a kvality, nejen evropských, ale i ostatních kultur. I když tomu hodnotová orientace současné společnosti u nás, zaměřená na výkon, vlastní prospěch a bezohlednost, nenasvědčuje, je v nich dáván důraz na rozvoj komunikace, kooperace, prosociálních vlastností a sociálních dovedností jako předpokladu spokojeného, naplněného života jedince v rámci společnosti znalostí. Ve společnosti znalostí jsou znalosti chápány nejen jako vědomosti, ale především jako schopnosti a dovednosti je uplatnit.

V souvislosti s výchovou k rodičovství a partnerství je tedy zřejmé, že právě sociální dovednosti a celkový důraz na rozvoj spíše emoční než kognitivní inteligenci (viz kapitola Emoční inteligence) může pomoci lidem přijímat větší odpovědnost za svoje chování, ale i vztahy, do kterých vstupují. Schopnost umět řešit problémy, být citlivý k druhým, být tolerantní, chovat se k druhým s úctou a s respektem, pak přináší naději na snížení počtu rozvodů a tím pádem zvýšení možnosti na život

Nahrávám...
Nahrávám...