dnes je 22.6.2024

Input:

Provozní zaměstnanci

17.4.2015, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.3.2
Provozní zaměstnanci

Bc. Lucie Štěpánková

Kvalitní práce nepedagogických pracovníků se významným dílem účastní na vytváření optimálního prostředí a tím podmiňuje celkové dobré výsledky práce mateřské školy. Proto by měli vědět, že děti a jejich potřeby jsou na prvním místě a jejich práce by měla být organizována tak, aby nenarušovala výchovně vzdělávací práci.

Školnice by měla samostatně zajišťovat hladký provoz mateřské školy. V případě větší organizace je vedoucím pracovníkem a jsou jí podřízeny uklízečky. Provádí zpravidla domovnické a drobné údržbářské práce.

Mateřské školy, které si samy zajišťují vytápění, mohou mít na pracovní pozici topiče buď některého z kmenových provozních zaměstnanců, případně mají samostatného pracovníka. Jeho pracovní náplň není zpravidla široká a není ji třeba blíže specifikovat a vždy vychází z konkrétních podmínek a požadavků dané mateřské školy.

V případě, že škola organizuje i školy v přírodě, může na krátkodobé pracovní poměry (dohody o provedení práce), zaměstnávat zdravotníka a noční vychovatelku (bezpečnostního pracovníka).

Školník(ce) je v katalogu prací zařazen jako domovník:

1.6.1 DOMOVNÍK

2. platová třída

 1. Udržování, mytí a čištění společných prostorů v objektech, například chodeb, schodišť včetně chodníků, zelených pásů apod.

3. platová třída

 1. Běžné domovnické práce, obsluha vytápění a jednodušší údržba celých objektů a jejich zařízení.
 2. Otevírání a zavírání objektů, obsluha hlavních energetických uzávěrů, výměna žárovek a pojistek, dozor nad správným používáním společných zařízení objektů.

4. platová třída

 1. Domovnické práce včetně odborných řemeslných prací při opravách a údržbě domovních, popřípadě ubytovacích objektů menšího rozsahu a technického vybavení, například údržbářské,
 2. práce, zahradnické, sklenářské, zednické a zámečnické práce.

Příklad č.4:

PRACOVNÍ NÁPLŇ ŠKOLNICEJméno: Pracovní doba : Povinnosti školnice:
 • - řídí se Zákoníkem práce, Pracovním řádem, Statutem MŠ, Vnitřními směrnicemi
 • - dodržuje předpisy BOZP a PO,
 • - pracuje v souladu s Projektem ZMŠ, Řádem MŠ a závěry provozních porad,
 • - je přímo podřízená ředitelce MŠ,
 • - řídí a kontroluje práci uklízeček,
 • - vysprchuje, umyje děti, které se znečistí, pomáhá učitelce v případě úrazu nebo náhlé nemoci dítěte,
 • - v případě potřeby pomáhá učitelce při oblékání dětí.
Hlavní úkoly:
 • - zodpovídá za čistotu a včasný úklid školy a dodržování všech hygienických pravidel při úklidu,
 • - zodpovídá za správnou desinfekci školy v případě výskytu přenosných nemocí dle pokynů HES,
 • - denně zkontroluje stav školní zahrady před pobytem dětí venku, zajistí potřebnou úpravu,
 • - zajišťuje nákup a agendu čisticích prostředků pro celou MŠ, včetně kuchyně a kontroluje jejich účelné užívání,
 • - vede agendu prádla,
 • - zodpovídá za stav prádla a čisticích prostředků,
 • - provádí drobné údržbářské práce,
 • - zjištěné závady zapisuje do Deníku oprav,
 • - 1x měsíčně zapisuje odpisy elektřiny, plynu, vody a tepla.
Denní úklid:
 • - vynáší odpadkové koše,
 • - utírá prach na nábytku, hračkách, parapetních deskách, krytech na topných tělesech,
 • - utře stolky po svačině a po obědě,
 • - připraví (uklidí) společně s uklizečkou postýlky,
 • - vysaje koberec,
 • - zalije květiny,
 • - umyje podlahy ve třídě, umývárně a záchodech,
 • - umyje a dezinfikuje umývadla a záchodky,
 • - dle potřeby doplňuje toaletní potřeby a čisticí prostředky,
 • - 1x týdně mění dětské ručníky a desinfikuje hřebeny,
 • - při odchodu dětí z budovy uzamyká vchod,
 • - denně kontroluje a 1x týdně zapisuje teplotu a vlhkost na třídách,
 • - umyje kliky,
 • - pere návleky pro rodiče.
Měsíční úklid:
 • - 1x za 14 dní připravuje prádlo na odvoz do čistírny,
 • - spolu s uklizečkou mění lůžkoviny,
 • - nakupuje čisticí prostředky,
 • - umyje dveře a skleněné výplně,
 • - uklidí ředitelnu,
 • - umyje a vydesinfikuje všechny hračky a stavebnice ve třídě Myšek.
Hlavní úklid (třída A, výdejna, kancelář, schodiště, chodby, umývárna, WC) - 2x do roka:
 • - umyje dveře, nábytek, parapety, dřevěné obložení topení,
 • - napastuje podlahy,
 • - umyje stěny (dle potřeby i častěji),
 • - vydrhne topná a osvětlovací tělesa,
 • - umyje dezinfekčním prostředkem WC, umyvadla a hřebeny,
 • - uklidí ředitelnu,
 • - umyje okna,
 • - vyklepe lehátka a vyčistí (vypere) deky a polštáře,
 • - vytře vnitřky skříní a zásuvek (vyklizené učitelkou).
Mimořádné úkoly:
 • - při mimořádných pracích na škole (malování, obklady, nátěry) se podílí s uklizečkou tak, aby nebyl narušen provoz MŠ,
 • - v zimních měsících zodpovídá za odhrnutí sněhu před MŠ
V .............. dne: ............................................. .......................................... školnice ředitelka MŠ  
Mateřská škola  
PRACOVNÍ NÁPLŇ  
Útvar: provozní Funkce: provozní - školnice MŠ   Platová třída: 3 Katalog prací: školství domovník 1.6.1  
Jméno: Pracovní úvazek: 1   Běžné domovnické práce, obsluha vytápění, jednodušší údržba objektu a zařízení  
Nahrávám...
Nahrávám...