dnes je 22.7.2024

Input:

Provozní řád tělocvičny

1.1.2014, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.1.6.3
Provozní řád tělocvičny

PaedDr. František Havelka, Ph.D.

.

Úplný název školy (právnické osoby) podle zřizovací listiny 
Provozní řád tělocvičny 
Číslo jednací  Spisový znak  Skartační znak  
   
 
Vypracoval:   
Schválil:   
Projednáno dne:   
Seznámení se směrnicí dne:   
Datum vyhlášení:   
Nabytí platnosti dne:   
Nabytí účinnosti dne:   
Směrnice zrušuje směrnici:   

Provozní řád tělocvičny vydává v souladu s ustanovením § 165 odst. 1 písm. a) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ředitel školy.

  1. Žáci jsou s tímto řádem prokazatelně seznámeni před první vyučovací hodinou ve školním roce.
  2. Žáci vstupují do šatny školní tělocvičny v doprovodu vyučujícího ukázněně a spořádaně.
  3. Před zahájením cvičení vyučující zkontroluje bezpečnost cvičebního nářadí a náčiní.
  4. Žáci jsou povinni neprodleně hlásit zjištěné závady cvičebního nářadí a náčiní nebo dalšího vybavení tělocvičny.
  5. Žáci, kteří jsou dočasně zproštěni hodin tělesné výchovy, se řídí pokyny vyučujícího. V případě osvobození z tělesné výchovy musí žák donést lékařské potvrzení o svém zdravotním stavu.
  6. Každý žák se před vstupem
Nahrávám...
Nahrávám...