dnes je 22.7.2024

Input:

Provozní řád školního hřiště - výklad

1.1.2014, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.1.6.7
Provozní řád školního hřiště – výklad

PaedDr. František Havelka, Ph.D.

Provozní řád školního hřiště – výklad

Provozní řád venkovních ploch je buď součástí provozního řádu školy (povinné směrnice), nebo je vyčleněn jako samostatná směrnice, která tento provozní řád doplňuje.

V obou případech se při jeho tvorbě vychází z ustanovení § 165 odst. 1 písm. a) školského zákona, podle něhož ředitel školy nebo školského zařízení, které zřizuje stát, kraj, obec nebo svazek obcí, stanovuje organizaci a podmínky provozu školy a školského zařízení.

Zabezpečení provozu a údržby ve sportovních zařízeních, na dětských hřištích a v tělocvičnách řeší Metodická informace k zabezpečování provozu a údržby ve sportovních zařízeních, na dětských hřištích a v tělocvičnách (č. j. 24 199/2007-50 ze dne 13. 12. 2007), která je zveřejněna ve Věstníku MŠMT č. 1/2008. Tento dokument doporučuje postupy, které vedou k zajištění prevence a ochrany zdraví a bezpečnosti při užívání zařízení.

K provozování dětských a sportovních hřišť a tělocvičných zařízení se vztahují následující vybrané legislativní normy:

  • zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví, ve znění pozdějších předpisů,

  • zákon č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů,

  • zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů,

  • vyhláška č. 238/2011 Sb., o stanovení hygienických limitů na koupaliště, sauny a hygienické limity písku v pískovištích venkovních hracích ploch, ve znění pozdějších předpisů,

  • vyhláška č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých, ve znění pozdějších předpisů.

Pro výrobce a dodavatele zařízení dětských hřišť a hřišť jsou závazné české technické normy. Školy musejí od dodavatelů požadovat doložení shody dodávaných prvků s platnou legislativou, kterou potvrzuje certifikace výrobků autorizovanou osobou.

České technické normy vztahující se k zařízení dětských hřišť a hracích ploch:

  • ČSN EN 1176-1 Zařízení dětských hřišť – Část 1: Všeobecné bezpečnostní požadavky a zkušební metody.

  • ČSN EN 1176-2

Nahrávám...
Nahrávám...