dnes je 21.7.2024

Input:

Provozní řád školní kuchyňky

1.1.2014, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.1.6.5
Provozní řád školní kuchyňky

PaedDr. František Havelka, Ph.D.

.

Úplný název školy (právnické osoby) podle zřizovací listiny 
Provozní řád školní kuchyňky 
Číslo jednací  Spisový znak  Skartační znak  
   
 
Vypracoval:   
Schválil:   
Projednáno dne:   
Seznámení se směrnicí dne:   
Datum vyhlášení:   
Nabytí platnosti dne:   
Nabytí účinnosti dne:   
Směrnice zrušuje směrnici:   

Provozní řád školní kuchyňky vydává v souladu s ustanovením § 165 odst. 1 písm. a) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ředitel školy.

  1. Při výuce mají žáci vhodný oděv a obuv a osobní ochranné pomůcky (zejména protiskluzovou obuv, rukavice, zástěry).
  2. Vyučující seznámí žáky předem s návody k použití drobných spotřebičů (sporáky, roboty, žehličky, vysavače apod.).
  3. Během vyučování dodržují žáci čistotu a pořádek na pracovišti.
  4. Dbají přesně příkazů, jak mají zacházet s noži a jinými ostrými předměty. Žáci mají zakázáno pracovat s nožem směrem
Nahrávám...
Nahrávám...