dnes je 25.6.2024

Input:

Provozní řád školní dílny

1.1.2014, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.1.6.4
Provozní řád školní dílny

PaedDr. František Havelka, Ph.D.

.

Úplný název školy (právnické osoby) podle zřizovací listiny 
Provozní řád školní dílny 
Číslo jednací  Spisový znak  Skartační znak  
   
 
Vypracoval:   
Schválil:   
Projednáno dne:   
Seznámení se směrnicí dne:   
Datum vyhlášení:   
Nabytí platnosti dne:   
Nabytí účinnosti dne:   
Směrnice zrušuje směrnici:   

Provozní řád školní dílny vydává v souladu s ustanovením § 165 odst. 1 písm. a) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ředitel školy.

  1. Žáci přicházejí do školní dílny v doprovodu vyučujícího ukázněně a spořádaně.
  2. Každý žák se před vstupem do školní dílny převlékne do pracovního oděvu, upraví se a vezme si s sebou potřebné pomůcky.
  3. Žáci jsou povinni používat určený oděv, obuv a další osobní ochranné pracovní prostředky.
  4. Vyučující překontroluje, zda jsou osobní ochranné pracovní prostředky v použitelném stavu.
  5. Ve školní dílně má každý žák své předem určené místo, své nástroje a nářadí. Žáci jsou povinni pracovat pouze na předem přiděleném pracovním místě, pouze s určenými nástroji a materiály, přesně podle pokynů učitele.
  6. Na pokyn vyučujícího na začátku vyučování služba předá žákům potřebný materiál, pomůcky, případně speciální nástroje a nářadí.
  7. Před zahájením
Nahrávám...
Nahrávám...