dnes je 23.4.2024

Input:

Prohlášení se za účastníka řízení podle § 28 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (duben 2007)

1.4.2007, Zdroj: Verlag Dashöfer

7.1.2.1
Prohlášení se za účastníka řízení podle § 28 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (duben 2007)

Prohlášení se za účastníka řízení podle § 28 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád

 

Státní plavební správa

Jankovcova 6

170 04 Praha 7 - Holešovice

 

 

Prohlášení se za účastníka řízení

 

 

Jméno a příjmení (název), adresa (sídlo), datum narození (IČ) osoby činící prohlášení: Jiří Novák, Pod Skalou 12, Praha 11, PSČ 111 00, nar. 11. 11. 1970.

 

Tímto se prohlašuji za účastníka řízení v probíhajícím řízení o vydání souhlasu s provozem přístavu Lysice na řece Labi, v říčním kilometru 45,5 - 45,7, vedeném plavebním úřadem - Státní plavební správou pod č.j. 34-67/06-22, zahájeném na základě žádosti společnosti První přístavní, s.r.o. ze dne 5. 11. 2006. Ačkoliv jsem s ohledem na níže uvedené účastníkem řízení ve smyslu § 27 odst. 2 správního řádu, doposud jsem nebyl za účastníka řízení považován.

 

Toto prohlášení odůvodňuji tím, že provozuji podnikatelskou činnost - provozování vodní dopravy (provoz přívozu) v těsném sousedství přístavu Lysice. Podmínky provozu přístavu, které budou stanoveny v rámci řízení o vydání souhlasu s provozem přístavu, mohou mít zásadní dopad na provozování mé podnikatelské činnosti. Jedno z nástupních a výstupních místa je totiž na levém břehu Labe v říčním kilometru 45,4 a mohlo by tak dojít ke ztížení přístupu přepravovaných osob a v konečném důsledku až k zásadnímu omezení možnosti provozovat přívoz v předmětné lokalitě. Rozhodnutím v probíhajícím řízení o vydání souhlasu s provozem přístavu Lysice tak mohu být přímo dotčen ve svých právech, jakož i povinnostech (zajištění bezpečnosti přepravovaných osob).

 

V této souvislosti je nezbytné, abych v probíhajícím správním řízení mohl podávat návrhy a vyjadřovat stanoviska a využívat další procesní práva.

 

 

V Praze dne 12. 12. 2006

 

Nahrávám...
Nahrávám...