dnes je 24.7.2024

Input:

Přijetí ke vzdělávání ve vyšší odborné škole

15.9.2011, Zdroj: Verlag Dashöfer

2.2.4.5
Přijetí ke vzdělávání ve vyšší odborné škole

 

 

Přijetí ke vzdělávání ve vyšší odborné škole - VZOR

 

Ředitel Vyšší odborné školy Dolní Lhota 101 (název a adresa školy podle účinného znění zřizovací listiny)

 

 

 

Č. j.: ...

SpZn: ...

V Dolní Lhotě ...

 

 

ROZHODNUTÍ

 

Ředitel Vyšší odborné školy Dolní Lhota 101 rozhodl podle ustanovení § 93 , § 94 , § 165 odst. 2 písm. f) a § 183 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, ustanovení § 2 vyhlášky
č. 10/2005 Sb., o vyšším odborném vzdělávání, v platném, znění a v souladu se zákonem
č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, takto:

 

Jan Novotný, nar. ..., trvale bytem Dolní Lhota 55, se od ... 2009 přijímá ke vzdělávání ve vyšší odborné škole, jejíž činnost vykonává Vyšší odborná škola Dolní Lhota 101, do 1. ročníku oboru vzdělání 41-31-N/010 Agroturistika, denní formy vzdělávání.

 

Odůvodnění:

 

Podle ustanovení § 68 odst. 4 správního řádu není odůvodnění rozhodnutí třeba, jestliže správní orgán prvního stupně všem účastníkům v plném rozsahu vyhoví. Protože ředitel školy účastníku v plném rozsahu vyhověl, upustil podle výše uvedeného od odůvodnění rozhodnutí.

 

Poučení:

 

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání ve lhůtě

Nahrávám...
Nahrávám...