dnes je 21.7.2024

Input:

Přijetí dítěte k základnímu vzdělávání

15.9.2011, Zdroj: Verlag Dashöfer

2.2.4.2
Přijetí dítěte k základnímu vzdělávání

 

VZOR - přijetí k základnímu vzdělávání podle § 46 školského zákona

 

 

 

Č.j.: ŘŠ 11/2007-5

SpZn: ŘŠ 11/2007

V Dolní Lhotě 20.2.2007

 

 

ROZHODNUTÍ

 

Ředitel Mateřské školy, Základní školy a Střední odborné školy, Dolní Lhota 100 rozhodl podle ustanovení § 46 , § 165 odst. 2 písm. e) a § 183 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném, znění, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném, znění, takto:

 

Jan Novotný, nar. 1.1.2001, trvale bytem Dolní Lhota 55, se od školního roku 2007/2008 přijímá k základnímu vzdělávání v základní škole, jejíž činnost vykonává Mateřská škola, Základní škola a Střední odborná škola, Dolní Lhota 100.

 

Odůvodnění:

Podle ustanovení § 68

Nahrávám...
Nahrávám...