dnes je 22.7.2024

Input:

Přihláška zajištěné pohledávky do exekuce dle § 336f OSŘ (září 2012)

1.9.2012, Zdroj: Verlag Dashöfer

6.2.6
Přihláška zajištěné pohledávky do exekuce dle § 336f OSŘ (září 2012)

Přihláška zajištěné pohledávky do exekuce dle § 336f OSŘ

 

 

Soudní exekutor

Mgr. Petr Pálenský

Exekutorský úřad Liberec

Vápencova 144/20

46001 Liberec

------------------------------

 

131 EX-6666/2012

 

 

Povinná: Stanislava Petáková

r.č.: 726210/1493

trvale bytem Honosná 108, 250 65 Bořanovice

 

 

Věřitel: Pavel Fanoušek

r.č.: 750512/1422

trvale bytem nám. Bojovníků za mír 600/20, 460 01 Liberec 1

 

 

 

Věc: Přihláška zajištěné pohledávky dle § 336f zákona č. 99/1963 Sb. , občanského soudního řádu

 

 

 

DVOJMO

 

 

Přílohy:

- plná moc právního zástupce

- dále dle textu

 

 

I.

 

Věřitel uzavřel s povinnou dne 4.7.2011 smlouvu o půjčce, na základě které povinné zapůjčil 350.000,-Kč. Pohledávka ze smlouvy o půjčce byla splatná dne 31.12.2011. Dosud však povinná na půjčku nesplatila ničeho. Půjčka byla sjednána jako bezúročná. Jelikož se však povinná nachází od 31.12.2011 v prodlení s vrácením půjčky, vzniká dnem 1.1.2012 věřiteli nárok na zákonný úrok z prodlení.

 

Důkaz: - smlouva o půjčce ze dne 4.7.2011

 

 

II.

 

K zajištění peněžního závazku ze smlouvy o půjčce uzavřel věřitel s povinnou 4.7.2011 zástavní smlouvu.

 

Na základě této zástavní smlouvy povinná jako zástavce zřídila zástavní právo k těmto nemovitostem:

 

- pozemek č. p. st. 1111/1, pozemek č.p. 555, pozemek č.p. 555/5 vše zapsáno u Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj, katastrální pracoviště Kralovice na listu vlastnictví č. 111 pro katastrální území Kralovice u Rakovníka, obec Kralovice.

 

Zástavní právo dle zástavní smlouvy bylo vloženo do katastru nemovitostí v řízení vedeném Katastrálním úřadem pro Plzeňský kraj pod čj. V-555/2011-101.

 

Ve smyslu § 155 zákona č. 40/1964 Sb. , občanského zákoníku se zástavní právo vztahuje i na příslušenství pohledávky, je jím tedy zajištěn i nárok věřitele na úhradu zákonného úroku z prodlení.

 

Důkaz:

- zástavní

Nahrávám...
Nahrávám...